Kauza ústeckého „Činoheráku“ přesahuje hranice kraje

Ústí nad Labem – Činoherní studio v Ústí nad Labem v důsledku změn podmínek financování v průběhu divadelní sezony přestalo 4. února hrát. Divadlo, dosud financované městem formou přímé dotace, bylo informováno o tom, že tentokrát se musí zúčastnit grantového řízení, které město nově vyhlásilo. Dvanáct milionů korun vyčleněných v rozpočtu radní rozdělili na dva granty. Na studiovou formu činohry, která odpovídá náplni Činoherního divadla, vyčlenili osm milionů korun. Druhý grant se týká čtyř milionů korun určených na činoherní představení v Severočeském divadle opery a baletu, které ale nemá vlastní činoherní soubor. V takto nepřehledné situaci ohledně svého financování se Činoherní studio rozhodlo zastavit činnost.

„Realita je taková, že se na konci roku skutečně schválil rozpočet a v lednu zasedala rada, aby na základě doporučení odborníků schválila grantové řízení. Je pravda, že celá diskuse mohla začít dřív, ale tu mohl vyvolat pan ředitel nebo kdokoli další,“ komentoval záležitost v rozhovoru pro ČT člen městské rady a zároveň předseda správní rady Činoherního studia Jan Eichler.

Ředitel Činoherního studia Vladimír Čepek Eichlerovu výtku o pozdním ohlasu na otázku financování divadla odmítl s tím, že pokud v prosinci byla schválena dotace divadlu, tak jako v minulých letech, nebyl k nějaké diskusi důvod.

Vlevo člen městské rady Ústí nad Labem Jan Eichler, vpravo ředitel Činoherního studia Vladimír Čepek.
Zdroj: ČT24

Nastalá situace vyvolala velkou odezvu v celé zemi, neboť při současném nastavení financování divadel se v podobné krizi může ocitnout kterékoli jiné divadlo v republice. „Ačkoli se léta mluví o transformaci stávajícího systému, všechna divadla (a důležité kulturní instituce) jsou u nás v podstatě závislá na politické reprezentaci a ta také rozhoduje o jejich financování. Přímo či nepřímo. Kdo to s příslušnou radnicí umí válet, má výhodu, ovšem je třeba na to také mít žaludek,“ píše ve svém sloupku v Lidových novinách (5. 1. 2014) divadelní kritička Jana Machalická.

Že všechno není tak úplně v pořádku, odhaluje samotný radní Eichler, když jedním dechem volaje po transparentnosti dodává: „Předpokládám, že velké divadlo tak, jak je grantové řízení nastaveno, na něj nebude reflektovat a řadu věcí nesplní. Totéž platí o malých divadlech, která tady jsou, těžko naplní to, co může Činoherní studio. Postoj města je pořád konzistentní, my si nemůžeme dovolit přidělovat finanční prostředky jen tak, dle nějaké dlouhodobé či krátkodobé smlouvy, ale musíme být transparentní. Samozřejmě že mnoho občanských iniciativ ve městě Ústí na nás tlačí, abychom všechny toky peněz zprůhlednili.“

Kauza Činoherní studio (zdroj: ČT24)

„Postoj pana Eichlera je velmi problematický k pochopení. Dosud jsme vždy dostávali dotaci, která je průhledná, protože je podložená všemi nutnými kontrolními kroky, navíc v Ústí nad Labem žádná jiná činohra není, nemáme zprávy, že by se do toho někdo hlásil. Proč tedy vypisovat výběrové řízení,“ ptá se zaskočený ředitel Čepek.

Primátor města Ústí nad Labem Vít Mandík (ČSSD) se kvůli financování divadel obrátil na ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL). „Dotace poskytovaná ústecké činohře ze státního rozpočtu v posledních letech soustavně klesala, neodpovídala významu scény ani záměru zajišťovat financování této nestátní neziskové organizace vícezdrojově a zejména z grantů a dotací,“ píše Mandík v dopise, který zveřejnilo město na svém webu.

„Doufám, že se vše uklidní, vyřeší a my budeme dál hrát. A rovněž doufám, že nás bude město financovat tak jako doposud. Samozřejmě že se nebráníme grantovému řízení, ve kterém bychom soutěžili s jinými subjekty, nicméně divadelní sezona je od září do června a grantové řízení vypisované uprostřed sezony, to nemá v celé republice obdoby. Jelikož jako ředitel nemám záruku, že nám bude grant přidělen, nemohu divadlo zadlužovat. Byli jsme tedy nuceni přistoupit k takto razantnímu kroku a přestat hrát,“ uzavřel prozatím záležitost Vladimír Čepek.

Na podporu ústecké scény pořádá v neděli benefiční představení činohra Národního divadla v Praze s Asociací profesionálních divadel. Od 20:00 bude ústeckému souboru věnován pořad Barování Filipa Rajmonta a Sandry Novákové. Hosty večera budou herci a technici z ohrožené ústecké scény.

Vydáno pod