Jiří Votruba – malíř, grafik, ilustrátor

Praha - V Galerii kritiků v paláci Adria byla instalována rozsáhlá výstava jednoho z nejznámějších autorů pražské vizuální kultury, Jiřího Votruby. S jeho grafickými návrhy, ilustracemi, pohlednicemi, kalendáři, plakáty a návrhy na CD se setkáváme takřka na každém kroku, aniž bychom si někdy jeho autorství uvědomovali.

Autorova volná i užitá tvorba je široce žádaná a oceňovaná po celém světě. Votrubovo propojení volné a užité tvorby je tak těsné, že prvky spotřební a mediální pop kultury se zcela přirozeným způsobem objevují jak v jeho akrylových obrazech, tak v reklamních návrzích. „Jiří Votruba podrobuje kritické sebereflexi a sarkastickému humoru i to, co sám pro spotřební kulturu vytváří. Zároveň přiznává, že na něj útočí i jiné legendární umělecké mýty, jež se rovněž staly nedílnou součástí historie naší spotřební kultury,“ hodnotí kurátorka výstavy a galeristka Vlasta Čiháková-Noshiro.
 
Pokus vystavit autorovu tvorbu v symbióze malby a grafické práce učinilo loni poprvé egyptské muzeum Gallery Horizone One v Káhiře, s důrazem na shrnutí a retro ukázku této tvorby. „My jsme se rozhodli uspořádat v Praze obdobnou výstavu, s orientací na autorovy obrazy z posledního období (dosud nepublikované) a na jeho nepříliš známou grafickou tvorbu, i když některé známější práce jsou zde také přítomny,“ doplňuje kurátorka.

Jiří Votruba se narodil v Praze v roce 1946, je původní profesí stavař, ale vždy náruživě maloval. Po roce 1989 vydal své první kresby Prahy, pohlednice tištěné ručním sítotiskem, jejichž ohlas dal vzniknout grafickému studiu Fun Explosive.     

Grafické cykly věnované Praze byly od počátku zaměřené na hudbu, na židovskou kulturu či české panovníky. Ihned měly úspěch, Votruba jako milovník hudby vytvořil třeba image a logo Jazz Clubu Agharta, začal spolupracovat s Mozartovým muzeem v Salcburku i s japonskými koncertními síněmi.     

Autor měl řadu samostatných výstav v zahraničí, Českou republiku naposledy reprezentoval na výstavě Expo 2005 v japonském Aiči.

Výstava v Galerii kritiků potrvá do 15. března 2008.

Vydáno pod