Jak se adaptovat současné fotografii? FAMUgrafie čenichá stopu

Katedra fotografie FAMU slaví čtyřicáté narozeniny. Slaví je v momentě, kdy se z původního média stala fosilie a na katedře působí pedagogové s diplomy z jiných škol. Výstava v Národní technické knihovně s názvem Famugrafie se zabývá otázkou, co a jak se má na katedře vlastně studovat a jestli není světem sama pro sebe.

Famugrafie v Národní technické knihovně (zdroj: ČT24)

„Fotografie zde nejen klasicky dokumentuje, komponuje, konstruuje a konceptualizuje, ale také se škvaří, rotuje, morfuje i recituje. Médium statického technického obrazu je zde spíše jen východiskem, které si hledá pokaždé svůj vlastní tvar, aby jej často zcela opustilo či vstoupilo vůči němu do opozice. Rozšířené pole fotografického studia začíná být nedohledné a říká si samo o neustálou revizi a inovaci vlastní definice, která se nakonec stává tautologickou,“ prohlásil kurátor výstavy Pavel Vančát.

Ten se snaží z osobního pohledu popsat ústřední motivy nového definování hranic. Famugrafie nehraje na ustálené principy a kvality, pokouší se prozkoumávat nové směry a objevit nezažité principy oboru.

Klasická fotografie je podle vystavujících něco vyzkoušeného, a tak experimentují, co to jde. Zabývají se také otázkou, co ještě spadá do umění - jako např. tisk fotografií na účtenku nebo pohybující se pasová fotka. Famugrafie je malba i koláž, ale také škvaření samotného políčka. Se snímkem se sice pracuje, ale dochází k jiným závěrům, uzavírají absolventi.

Fotografická expozice potrvá do 18. července.