Jak lidé vnímali Cikány v minulých stoletích

Praha - Dubnovou část cyklu Umění včera a dnes, který na VŠUP připravuje Jindřich Vybíral, uzavřel 28. dubna svým příspěvkem PhDr. Pavel Himl. V přednášce Záhadní cizinci? - Cikáni v obrazech a dokumentech raného novověku se zabýval stereotypy při psaní o Cikánech v textech různého druhu a provenience z 16.-18. století. Web ČT24 ji přenášel on-line, v záznamu si ji zájemci mohou přehrát v iVysílání, stejně jako ostatní přednášky dubnového cyklu.

Pavel Himl se na své přednášce pokusil srovnat způsoby, kterými jsou zobrazováni nejen Cikáni, ale i jiní neusedlí lidé v obrazových pramenech. Kladl si otázku, do jaké míry stereotyp „záhadných cizinců“, ale zároveň přináležitost k pronásledované a odevšad vyháněné skupině mohly ovlivnit vztah obyvatelstva evropských zemí k příslušníkům této kočovné skupiny.

Pavel Himl působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a do oblasti jeho zájmu patří lidová kultura, venkovská společnost a okrajové sociální vrstvy v 17.-18. století a historická antropologie. Absolvoval studium v Českých Budějovicích a Saarbrückenu, studijní pobyty v Lipsku a Paříži. Je autorem monografií: Die 'armben Leüte' und die Macht. Untertanen der südböhmischen Herrschaft Český Krumlov / Krumau im Spannungsfeld zwischen Gemeinde, Obrigkeit und Kirche 1680-1781 (2003) a Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století (2007).

Umění včera a dnes (VŠUP) (zdroj: ČT24)