Ivan Klíma: Čapek varoval, že sestup inteligence vede ke zbarbarizování všech

Praha - Ivan Klíma se jako jediný český spisovatel soustavně zabývá osobností a dílem Karla Čapka. Věnoval mu svoji diplomovou práci a postupně dospěl k rozsáhlé monografii z roku 2001 Velký věk chce mít též velké mordy. Spisovatelův odkaz vidí ve zdůrazňování odpovědnosti každého občana za úroveň života v dané společnosti a v obavě ze senzacechtivých davů.

„Čapkovy knihy jsem objevil u tety, když mi bylo 16, 17 let a učarovaly mi - svým jazykem a schopností vyprávět,“ vzpomíná Klíma. Čapkův jazyk pokládá dodnes za mimořádně aktuální.

Klíma zdůrazňuje, že Čapek byl člověkem politickým, zavedl sérii pátečních setkání pro intelektuály. „Byl i skvělým novinářem, jeho literární dílo je ale podstatně hlubší. Od počátku se v něm zamýšlel nad tím, čím trpí naše civilizace. Jednu z největších obav měl z masovosti a beztvarosti davu, což vyjadřují roboti a mloci v jeho díle.“

„Čapek také cítil, že intelektuálové ve 30. letech zradili své poslání. Říkal, že naše kultura nesmí klesnout pod úroveň, které již dosáhla. Věděl, že sestup inteligence je cestou k zbarbarizování celé společnosti,“ dodává Klíma.