I Národní divadlo už je kulturním pokladem

Praha - Program péče o národní kulturní poklad, z něhož několik státních kulturních institucí financuje svá sídla, se rozroste o Národní divadlo. Aktualizaci programu, která počítá i s úpravami jeho časového a finančního harmonogramu, schválila vláda. Zda z peněz určených na program bude divadlo financovat dlouho chystanou opravu fasády své historické budovy nebo rekonstrukci Státní opery, jež je od 1. ledna znovu součástí divadla, není zatím zřejmé.

Celkové prostředky určené na program rekonstrukcí historických objektů, případně na výstavbu nových budov kulturních institucí, se nemění. Program vznikl v roce 2006 a zahrnoval obnovu a rozvoj Národního muzea, Národní knihovny, Národního technického muzea, Národního filmového archivu a Uměleckoprůmyslového muzea.

Program byl původně schválen do roku 2014, postupně se prodlužuje, nyní platí do roku 2018 a mělo by do něj plynout celkem 10,3 miliardy korun. První dva roky do programy šly jen peníze ze zrušeného Fondu národního majetku, později začal přispívat i státní rozpočet. Peníze z FNM by podle současných plánů měly do programu jít do roku 2014.

Může se změnit časový a finanční harmonogram plnění

Cílem dnes schváleného materiálu je také aktualizace časového a finančního harmonogramu v jednotlivých etapách. Naplánované projekty je třeba také sladit s možnostmi rozpočtu ministerstva kultury v letech 2012 až 2014. Akce, které už jsou v rámci programu naplánované, by přijetí současného návrhu nemělo ohrozit. Může se ale změnit časový a finanční harmonogram jejich plnění, uvádí se v předkládací zprávě.

Z peněz určených na program se měla například platit novostavba Národní knihovny; po změně plánu program financuje rekonstrukci současného sídla knihovny v Klementinu a dostavbu depozitáře v Hostivaři. S programem počítá i velká rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea a Národní technické muzeum právě dnes prezentovalo výsledky rekonstrukce svého sídla.