Hrdelní zpěv šamana Gendose z Tuvy přiblíží kouzlo asijských stepí

Praha - Genadij "Gendos" Čamzyryn je hudebník, zpěvák, šaman, učitel hrdelního zpěvu, ale také řezbář a sochař. Jeho práce je založena na tradici, je mistrem "kargyraa", nejníže položeného rejstříku ze třech základních stylů "khoomei" – hrdelního zpěvu. Kargyraa patří k šamanské totožnosti hudebníka, totožnosti svázané s kořeny "šamanského dřeva", tedy nejnižší, podzemní sféry.

V tuvinské kultuře se vyvinulo mnoho druhů písní. Některé zpříjemňovaly dlouhou cestu na koních, odtud jejich charakteristický rytmus, jiné se zpívaly při ohni – lehkovážné, žertovné a milostné písně, další opěvovaly krásy okolní přírody. Existovaly písně zasvěcené mrtvým, melancholické nebo strašidelné, podle charakteru zmiňované osoby. A samozřejmě se zpívaly také ukolébavky, ve kterých se dětem vyprávěly příběhy a bajky. Zpívající také prosil jednotlivé duchy štěstí o dobrou budoucnost.

Během koncertu předvede Gendos všechny tři základní styly hrdelního zpěvu: nejnižší kargyraa, střední khoomei a nejvyšší sygyt, za doprovodu mnoha tradičních i současných nástrojů, například jemně znějícího čadaganu, vtíravého a ostrého dospuluru, do transu uvádějících brumlí, šamanského bubnu a dalších.

Gendos spolupracuje s muzikanty z Tuvy, ale i s věhlasnými evropskými muzikanty, například s Timem Hodgkinsonem ze skupiny Henry Cow nebo Kenem Hyderem ze Skotska. Věnuje se i několika svým dalším projektům, jako je Gendos West Trip, který kombinuje tradici se současnou elektronikou nebo GenDOS, což je spojení tuvinské tradice s rockovou úderností.

Gendos vystoupí v pondělí 5. listopadu v Kostele sv. Jana Křtitele Na prádle v Praze 1. Koncert s prvky rituálů na půdorysu divadelního představení začíná v 19 hodin.