Hledá se název pro novou budovu Národního muzea

Praha - Národní muzeum v Praze 1. června převezme sousedící budovu někdejšího Federálního shromáždění, ve kterém po revoluci sídlilo Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda. První výstavou, kterou v objektu (RFE/RL) muzeum uspořádá, bude ještě letos expozice s názvem Be Free. Její exponáty přiblíží atmosféru a život v Československu v 50. až 80. letech minulého století. Ve druhé polovině června by také měly zmizet betonové zátarasy včetně policejní ostrahy. Betonové bloky byly u budovy umístěny po teroristických útocích na USA v roce 2001.

Od dnešního dne vyhlašuje muzeum soutěž na název nové budovy. "Pojmenování Národní muzeum si lidé zásadně spojují s historickou budovou a tato nová budova v souvislosti s muzeem nemá svůj název. Proto bychom byli rádi, kdyby se podařilo vymyslet takový název, který by symbolizoval nové muzejní využití a vznik nového komplexu. My sami jsme na nic nepřišli, a tak dáváme prostor veřejnosti, která nakonec bude prostor využívat. Nápady je možné posílat buď na poštovní adresu: Lucie Novotná, vnější vztahy - Národní muzeum, Praha 1, nebo na e-mailovou adresu: lucie_novotna@nm.cz. Během léta odborná porota nápady vyhodnotí. Výherce čeká roční volná vstupenka do muzea a další věcné dary, pochopitelně bude pozván i na slavnostní odhalení nového názvu budovy," informoval generální ředitel NM Michal Lukeš. 

„Již během léta plánujeme veřejné komentované prohlídky nové budovy, kdy chceme ukázat její zajímavou architekturu i její historii. Objekt byl vlastně vždy veřejnosti nepřístupný. V létě už by měla fungovat restaurace, pokladny a základní muzejní provoz a my se intenzivně budeme připravovat na první výstavu, která začne 17. listopadu,“ upřesnil ředitel. 

V novém muzejním objektu nalezne azyl celá administrativa NM, budou zde i příruční depozitář pro studovnu a pracovny odborných pracovníků - k dispozici mají 125 kanceláří. Sbírky zůstanou v historické budově, kterou však v letech 2011 až 2015 čeká generální oprava s celkovým rozpočtem 4,5 miliardy korun. Jejím výsledkem bude i tunel, který oba objekty propojí. Sbírky se už stěhují do depozitářů v Horních Počernicích a Terezíně.

Budova bývalého Federálního shromáždění přidá muzeu na 4 000 metrů čtverečních na rozšíření expozic. „Už v létě počítáme s komentovanými prohlídkami pro veřejnost. Chceme v nich vysvětlovat nejen její architekturu, ale i to, co se tu ve druhé polovině 20. století stalo, včetně klíčových okamžiků po roce 1989,“ uvedl Lukeš. Dalším výstavním projektem bude podle něj od začátku prosince expozice věnovaná výročí českého olympionismu.

Harmonogram přípravných prací rekonstrukce, s nímž souvisí i čerpání finančních prostředků, se muzeu daří plnit. Do začátku stavebních prací má být proinvestováno zhruba 700 milionů korun. Budova Národního muzea propojená s vedlejším objektem vytvoří jeden návštěvnický a technologický celek. Nabídne moderní expoziční i výstavní prostor, přednáškové a promítací sály, zázemí pro školy a práci s dětmi, muzejní obchody, restaurace a kavárny.

Národní muzeum obhospodařuje 20 milionů sbírkových předmětů a na padesát budov, z nichž je dvacet výstavních. V roce 2006 zahájilo rekonstrukci Národního památníku na Vítkově, kde bude 27. října otevřena expozice věnovaná české a slovenské státnosti 20. století. V plném provozu má být opravená hlavní budova v roce 2018, který bude 200. výročím založení Národního muzea v Praze. 

Zahajovací výstava Be Free

Pokud se plánované výstavy týká, ředitel NM Michal Lukeš upřesňuje: „Ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem a dalšími partnery ji otevřeme 17. listopadu. Využijeme fenoménu této rozhlasové stanice, komunistického parlamentu, který tam sídlil, i 20. výročí pádu železné opony včetně možnosti či spíše nemožnosti svobodného šíření informací v totalitní společnosti.“

Expozice bude určena hlavně studentům a pamětníkům. Představí trojrozměrné exponáty i dobové plakáty, archiválie, fotografie a zvukové záznamy. Jednou z instalací bude vysílací kabina z majetku Svobodné Evropy, další pak naznačený balon, z něhož se na území republiky shazovaly letáky této rozhlasové stanice.