Galerie umění pro děti: dotýkat se dovoleno

Praha - V Praze bude od 15. března otevřena nová výstavní síň, která se od už existujících trochu liší - zaměřuje se totiž na dětské návštěvníky. A na rozdíl od tichých galerií jim dotýkat se, mluvit a zasahovat do vystavených exponátů nezakazuje, ale naopak doporučuje.

Přestože myšlenka Galerie umění pro děti není docela originální, v Praze podle organizátorky projektu Kateřiny Samkové podobný koncept dosud chyběl. „Impulsem byly moje vlastní děti. Mám ráda umění a chtěla jsem, aby i ony byly součástí světa, který mám ráda, Ale bohužel jsem v českých galeriích narazila na zásadní problém, slyšela jsem jen zákazy: neběhejte, nesahejte, nekřičte. Vyčleňovat děti z umění je ale špatně,“ domnívá se.

V „dětské“ galerii příkaz „nedotýkejte se“ neplatí. Autorky projektu chtějí naopak přimět děti k tomu, aby vnímaly exponáty všemi smysly a dotvářely je podle svých představ. Díla, která v průběhu výstavy vzniknou, mohou další návštěvníci dále dotvářet. Vznikne tak společné dílo, na kterém se děti podílely.

„Děti se stávají partnerem umělců, spoluvytvářejí umělecké dílo,“ potvrdila kurátorka první výstavy Monika Burian Jourdan. Pro projekt Umění v recyklaci oslovili organizátoři výtvarníky, kterým je blízké téma ekologie - Lindu Čihářovou, Petru Valentovou, Markétu Hlinovskou a Veroniku Richterovou. Děti si budou moci díla prohlédnout a pak je samy dotvářet. Například instalace Richterové se inspirovala chráněným zimovištěm motýlů monarchů ve středním Mexiku. Děti si pak mohou motýly vyrobit z předpřipravených PET lahví. Čihářová zase pracuje s fotokresbami - její zvětšeniny fotografií z lesa, které jsou umístěné pod sklem, mohou děti dotvářet speciálními fixami.

Zábavnou formou se tak děti dotknou materiálů, které jsou běžné v jejich životě a které vnímají jako nepoužitelný odpad. Výstava jim ale ukáže, že se dají dále použít a přetvořit. V podtextu zábavy je i edukativní část, kdy by si děti měly vštěpovat důležitost recyklace jako součást běžného životního stylu.

Rozhovor s Kateřinou Samkovou a Monikou Burian Jourdan (zdroj: ČT24)

„Pro děti, které jsou s uměním konfrontovány od útlého věku, je přirozené, že se o něj dále zajímají, dokážou se jím inspirovat a do procesu se zapojit,“ domnívá se Monika Burian Jourdan. Galerie bude zaměřena na děti v předškolním a mladším školním věku, ale podle slov Kateřiny Samkové „je otevřena všem, kteří mají zájem rozvíjet fantazii a tvořit“. 

Kromě výstav nabídne galerie ve svých prostorách také tvůrčí dílny, ve kterých současní ilustrátoři jako Petra Cífková či Michal Chodanič poodhalí dětem tajemství různých výtvarných technik. „Nechceme zůstat jen v prostorách této galerie, záměrem do budoucna je vystoupit za její dveře,“ prozradila další plány Samková.

Galerii umění pro děti najdou zájemci v prostorách domu Franze Kafky v centru Prahy. Provozovatelem je společnost Umění pro děti, která byla založena jako nezisková organizace za účelem podpory vztahu dětí k umění. O aktivitách v rámci galerie bude rozhodovat odborná rada složená z pedagogů, umělců, dětských psychologů a odborníků v oblasti umění.