Fasády domů dostaly ceny

Praha - Cenu Herbol Historic letos získala nová fasáda Šalounova ateliéru v Praze. Soutěž oceňuje najzajímavější fasády domů dokončené v uplynulém roce.

Řada pražských domů loni získala nový šat v podobě zrestaurované historické fasády. Některé z nich soutěžily o cenu Herbol Historic. Byly mezi nimi i koleje Akademie múzických umění, Haštalská vila nebo rohový dům v Pařížské ulici. Jako první se umístil Šalounův ateliér ve Slovenské ulici. „Ateliér si budovu navrhl sám, podle projektu byl i postaven. Je to vlastně zvláštní typ secese, unikátní stavba, velmi zajímavá. Po letech, kdy chátrala, se znovu zaskvěla v plné kráse,“ dodává organizátor soutěže Michal Čech.

Renstrukci ateliéru, který má velmi bohatou tradici spojenou např. se jmény Alfonse Muchy, Emy Destinnové, Jana Kubelíka či Josefa Váchala, vedl Ing. arch. Michal Bartošek. Trvala od října 2006 do září 2007 a její náklady financované prostřednictvím MŠMT a rozpočtu AVU dosáhly plánovaných 18, 3 mil Kč. Vzhledem k charakteru historické budovy a náročnosti prací, které tvořily několikaleté restaurátorské průzkumy, mapující technický stav nemovité kulturní památky, se tak završila celkem čtyřletá práce na objektu.

Pro stavbu ateliéru ve Slovenské ulici se Ladislav Šaloun rozhodl po vítězství v soutěži na pomník Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Stavba byla dokončena v roce 1911 podle vlastního návrhu, jehož vznik však byl pravděpodobně ovlivněn osobními kontakty s Janem Kotěrou. V hlavní budově byly prostory vestibulu, velkého a malého ateliéru. Akademie výtvarných umění v Praze získala ateliér Ladislava Šalouna v roce 2001 od Nadace Českého fondu umění k využití pro vzdělávací účely.

Hlavním cílem soutěže je sjednotit rozdílné názory památkářů, historiků, architektů i dodavatelských firem. To se v minulosti povedlo například u Broumovského kláštera, Měšťanské besedy v Plzni, nebo paláce Maltézských rytířů na Malé Straně.