Expo 58 - Bruselský sen

Praha - Pro svět znamenala československá prezentace na prestižní světové výstavě Expo 58 v Bruselu před pěti desítkami let šok. Země, která se ještě nevzpamatovala ze stalinského teroru, se představila množstvím uměleckých či průmyslových výrobků a nápadů, jež jakoby plynule navázaly na špičkovou úroveň designu i výroby prvních let svobodného Československa. Architektura, textilní návrhy, sklo a porcelán, průmyslové výrobky, grafický design, polyekran a naprosto překvapující laterna magika…

Rozsáhlý výstavní projekt Bruselský sen - Československá účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let prostřednictvím řady exponátů prezentovaných v roce 1958 v Bruselu přiblíží i atmosféru tehdejšího Československa. Už v dubnu bude výstava představena malým výběrem dokumentace a autentických exponátů v Pražském domě v Bruselu.

V Praze bude výstava k vidění od 6. května do 21. září v Galerii hlavního města Prahy - Městské knihovně. Brněnská část projektu bude vystavena od 20. listopadu 2008 do 1. března 2009 v Moravské galerii - Uměleckoprůmyslovém museu v Brně.
 
Projekt Bruselský sen obsáhne výstavy, publikace a množství doprovodných programů. Pořadateli jsou Uměleckoprůmyslové museum, Moravská galerie v Brně, Galerie hlavního města Prahy a společnost Arbor Vitae. Na realizaci se podílí tým odborníků z českých sbírkových a vědeckých institucí pod vedením kurátorek Daniely Kramerové a Vandy Skálové, architektonické řešení bylo svěřeno studiu Olgoj Chorchoj, grafický koncept Robertu V. Novákovi.

„Po padesáti letech chceme představit všechny aspekty příprav a realizace československé expozice v Bruselu od politických až po čistě umělecké a zároveň chceme přiblížit proměnu dobového životního stylu, společnosti a kultury i dnes opět aktuální designovou vlnu bruselského stylu,“ líčí hlavní záměr pořadatelů Vanda Skálová. 
  
  
Není bez zajímavosti, že hrdě přenesené původní stavby z Bruselu byly zničeny či radikálně přestavěny. „Přes dlouhodobou přitažlivost bruselského fenoménu mu prozatím nebyla věnována významnější odborná pozornost,“ upozorňuje Vladana Rýdlová ze společnosti Arbor Vitae. „Myslím, že nastal čas zkoumat a pokusit se přiblížit, jaké tehdy Expo 58 skutečně bylo, zhodnotit jeho význam v rovině umělecké, sociologické či politicko-kulturní,“ dodává.
 
Světovou výstavu Expo 58 věrně charakterizuje bruselské Atomium - skulpturální stavba pracující s tvaroslovím astrologie a kosmonautiky. Řada představených exponátů těžila z takzvané sputnikové euforie; vždyť první těleso vyrobené člověkem - sovětská družice - byla do vesmíru vyslána 4. 10. 1957. Lidstvo tím začalo psát novou, kosmickou kapitolu. Nefalšované objevitelské nadšení se přeneslo do všech tvořivých oblastí.

Vydáno pod