Expertní tým pro Národní galerii zahajuje činnost

Praha - Ministr kultury v demisi Jiří Balvín sestavil novou komisi odborníků, která by se měla zabývat budoucností Národní galerie v Praze. Poprvé se dvanáctičlenný tým sejde 21. listopadu. Ministr od komise chce, aby „průběžně hodnotila činnost NG a v pravidelných intervalech poskytovala ministrovi kultury doporučení pro její další rozvoj“.

V komisi jsou bývalý ředitel Veletržního paláce Tomáš Vlček, Jiří Patočka a František Drozen z Vysoké školy ekonomické, Ondřej Hubáček z katedry etnologie UK, ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková, ředitel Galerie výtvarného umění Ostrava Jiří Jůza, ředitel Západočeské galerie Roman Musil, ředitel Ústavu dějin umění AV Vojtěch Lahoda, Michaela Ottová z Ústavu dějin umění FF UK, Lubomír Slavíček z Masarykovy univerzity v Brně a historikové umění Ladislav Kesner a Michael Zachař.

Ministr kultury od týmu očekává také návrhy na činnost budoucí Rady Národní galerie. Takový orgán by pravděpodobně měl vzniknout v případě, že by se galerie z příspěvkové organizace stala veřejnoprávní institucí, jako se o tom uvažuje i u Národního divadla. Zatím to ale neumožňuje legislativa. Tato změna by velkým národním institucím měla mimo jiné přinést menší závislost jejich vedení na aktuální politické reprezentaci.

Poradní sbor má nastavit závazná pravidla pro výběr generálního ředitele NG a stanovit kritéria pro hodnocení jeho činnosti. „Pouze stanovení jasných a závazných pravidel, regulujících řízení této instituce, může do budoucna zamezit dlouhým obdobím nejistoty a stagnace,“ uvádí ministerstvo. NG od náhlého odvolání ředitele Vladimíra Rösela letos na jaře bývalou ministryní Alenou Hanákovou (TOP 09 a STAN) má ve svém čele ředitele Sbírky starého umění Víta Vlnase, který je řízením celé instituce dočasně pověřen.

Röselova nástupce Hanáková vybírala za pomoci komise, která s jejím postupem příliš nesouhlasila a z níž postupně odešla drtivá většina členů. Ministryně totiž vybírala pouze ze tří účastníků minulých konkurzů na ředitele NG a nakonec v době, kdy již byla její vláda v demisi, jmenovala ředitelem historika umění Jiřího Fajta. Ten se ale ujme funkce až 1. ledna 2014, NG je tak mnoho měsíců v provizoriu, které se neblaze odráží například na možnosti instituce získávat sponzorské peníze, neboť dotace od státu se stále snižuje.