Dům U Kamenného zvonu přivítal tvořivé děti

Praha - Výtvarné práce dětí z dětských domovů představuje výstava Uměním ke svobodě, která je instalovaná v Domě U Kamenného zvonu. Pořádá ji občanské sdružení Audabiac, které již deset let připravuje pro děti tvůrčí dílny. Děti se staly i kurátory výstavy a celou ji samy instalovaly. V expozici se nachází i interaktivní objekt Sensorium Oldřicha Hozmana a Jiřího Walda, který děti doplnily vlastní tvorbou.

Sensorium návštěvníky uvádí do tématu 12 smyslů člověka a zpřístupňuje jim celostní pohled na lidskou bytost. Autoři se při tvorbě objektu inspirovali naukou o 12 smyslech Rudolfa Steinera a dílem Pansofia Jana Amose Komenského.

Dílo obou filosofů a pedagogů také inspirovalo Jiřího a Radanu Waldovy k vytvoření projektu Uměním ke svobodě. Ten se zaměřuje na rozvoj tvůrčích schopností a dovedností. Vycházejí z toho, že fantazie pomáhá člověku být svobodným a děti žijící v dětských domovech by měly být výchovou ke svobodě chráněny před závislostmi všeho druhu.

Výstava Uměním ke svobodě je také upoutávkou na velkou mezinárodní interaktivní výstavu Labyrint smyslů, která začne v červnu v Linci v Rakousku. Pod vedením výtvarníka Petra Nikla se tam budou prezentovat všechny výstavy z cyklu Orbis pictus, které také pořádá sdružení Audabiac.

  • Orbis Pictus / Muzeum hudby v Praze zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3537/353646.jpg
  • Orbis Pictus / Muzeum hudby v Praze zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3537/353648.jpg
  • Orbis Pictus / Muzeum hudby v Praze zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3537/353649.jpg
  • Orbis Pictus / Muzeum hudby v Praze zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3537/353647.jpg

Expozice Orbis pictus aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie vznikla před několika lety a byla inspirována dílem Komenského. Je koncipována jako putovní výstava spojená s rozsáhlým doprovodným programem za účasti předních umělců a odborníků. Pod názvem Play se výstava konala v pražském Mánesu, kde ji na přelomu let 2010 a 2011 navštívilo přes 100 000 lidí, především dětí.

Vydáno pod