Duel FAMU versus FAMO zná vítěze

Praha - Filmové akademie FAMU a FAMO se včera už potřetí utkaly v pražském kině Bio Oko. Promítání se neslo v duchu filmového duelu mezi čtyřmi krátkými studentskými filmy. Diváci pak na konci rozhodli, která ze škol zvítězí. Pražská FAMU do pomyslného ringu vstoupila například s křehkým dramatem People involved. Písecká FAMO zase ve snímku Automatic for the people prozkoumávala život člověka, jehož povoláním je vydávat skrz automat pití. Studenti se pustili ale i do legendárních českých témat. Matěj Pichler například oživil příběh Rychlých šípů a podíval se, jak by se Foglarovi hrdinové mohli s příchodem puberty změnit.

„Mám k oběma školám vztah a znám jejich studenty, tak jsem si říkal, že by bylo dobré postavit dva filmy z FAMU proti dvěma filmům z Písku, a tak vznikl tenhle formát akce,“ uvedl organizátor projektu Petr Horák.

Konfrontace obou akademií ale neprobíhala jen na plátně. Tvůrci se po projekci střetli i ve vzájmené debatě, kde porovnávali pozitiva i negativa obou škol. „Na Famu mají větší cit pro dramatické, vážné věci, což si myslím, že je těžší, než udělat dobrou komedii,“ uvažoval Jan Vejnar z FAMO, zatímco jeho kolega Matěj Pichler označil píseckou FAMO za více týmovou záležitost.

Reportáž Ondřeje Moravce (zdroj: ČT24)

Z Duelu nakonec vyšel vítězně Písek. Divákům se nejvíc líbil film Automatic for the people. Vyhrál ale pouze o 9 hlasů.  

FAMU - Filmová a televizní fakulta () je jedna ze tří fakult Akademie múzických umění v Praze (DAMU, FAMU, HAMU). Její studenti jsou vzděláváni především pro profese spojené s filmem, televizí, elektronickými médii i tradičními sdělovacími prostředky. Fakulta byla založena jako součást Akademie múzických umění 28. listopadu 1946. Po roce 1990 se celá AMU transformovala ze státní ve veřejnou vysokou školu. V současné době je plně zapojena do celoevropské sítě vysokých škol, které přijaly tzv. boloňskou dohodu, jež umožňuje větší propojení studia a mezinárodní stáže a studijní pobyty. FAMU má řadu partnerských škol také v USA, např. New York University, Emmerson College, CalArts, University of Miami, American University.

FAMO - Filmová akademie Miroslava Ondříčka působí v Písku od roku 2003. Je soukromou výběrovou vysokou uměleckou školou s bakalářským a navazujícím magisterským studijním programem. Cílem a posláním studia je poskytnout posluchačům komplex profesních vědomostí a dovedností, rozšířit jejich inspirační základnu pro vlastní uměleckou činnost prohloubením tvůrčí představivosti, estetického a dramatického cítění, kulturního rozhledu.

  • Záběr ze studentského snímku Automatic for the people - FAMO autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2164/216355.jpg
  • Budova FAMO v Písku zdroj: FAMO http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2164/216351.jpg