Divadelní Proměna: Kafka v plenkách

Praha - Měl Kafka smysl pro humor? Ano, myslí si ve Švandově divadle, kde připravili adaptaci jeho neuchopitelné povídky Proměna. Volný pád obchodníka Řehoře, který se promění v brouka, pojali jako sice krutou, ale přesto grotesku.

Kafka prošel ve Švandově divadle Proměnou (zdroj: ČT24)

Z děsivého snu se do reality probudí všichni, celá rodina - kromě jejího živitele Řehoře. „Naše proměna u něj začíná vědomým rozhodnutím, že se prostě neprobudí. Nepůjde do práce, nebude živit rodinu, nebude dřít do úmoru, prostě zůstane doma a tím se stane pro rodinu parazitem,“ vysvětluje pojetí tvůrců dramaturgyně Lucie Kolouchová. 

Pod divadelní adaptací je podepsána společně s režisérem Dodo Gombárem. Z původního Kafkova textu ponechali zhruba třetinu a tu ještě převyprávěli. Naopak využili i motivy z povídky Popis jednoho zápasu a z Dopisu otci.

„V něm Kafka popisuje pocity z dětství, všechny ty křivdy a z toho plynoucí komplexy. Tím je v inscenaci posílena linka vztahů v rodině, všechny neotevřené šuplíky, neuzavřené otázky vztahu k matce a k otci a problémy, které si člověk pak nese celý život,“ vysvětluje Marek Pospíchal, představitel Řehoře Samsy. Tvůrci jej navlékli pouze do plen a pohyb mu zkomplikovali gumovými pruhy - i kostým má vyjadřovat pocit nemohoucnosti a neschopnosti komunikace i změny.  

Podle dramaturgyně česká divadla Kafku nezařazují na program příliš často, protože se bojí diváckého nezájmu. „Máme ho spojeného většinou s něčím temným, depresivním, složitým. My se ale snažíme v textu i v tom, jak jej vykládáme, najít humor. I když je to tedy humor hodně černý, v podstatě černá groteska,“ popsala přístup tvůrci k aktuální interpretaci.

Podobně Kafku vnímá i režisér Dodo Gombár. „Je tu možnost několika výkladů,“ připouští. „Je to opravdu existenciální, traumatická věc, nebo velmi tvrdá, krutá groteska, u které se máme bavit? Na kafkovském mýtu, na depresivním, rachitickém, hypochondrickém člověku mě nejvíc zajímá hledání humoru, zvláštního šklebu.“ 

Proměna / Martina Krátká, Petr Vaněk, Kristýna Frejová, Patrik Děrgel, Tomáš Pavelka
Zdroj: Alena Hrbková/Švandovo divadlo

Kafka ve Švandově divadle chce vyprovokovat možný jiný úhel pohledu, byť nestandardní. Dopomůže k tomu i proměna, kterou projede tradiční rozdělení divadelního prostoru. Jeviště se totiž stane hledištěm - a naopak, což s sebou nese i omezenou diváckou kapacitu. V premiéře se promění 31. května.