Díla uloupená Židům nacisty mají databázi

New York - Více než 20 tisíc uměleckých děl, která během druhé světové války uloupili nacisté Židům v Belgii a ve Francii - přesně tolik předmětů je popsáno ve světové internetové databázi, která vznikla ve Spojených státech. Unikátní seznam ukradených děl byl sestaven na základě katalogových lístků, které vytvářeli samotní představitelé válečného Německa. Kromě seznamu zabavených děl a informací o tom, komu byla odebrána, lze na internetu najít i jejich fotografie.

Databáze uloupených uměleckých děl zahrnuje předměty, jež nacisté zabavili Židům z rozhodnutí říšského ministra Alfreda Rosenberga. Ten nařídil konfiskovat židovský majetek, aby německá elita mohla „prostudovat život Židů“, zejména pak jejich kulturu. Zvláštní skupina nazvaná Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg(ERR) byla pod jeho vedením jedním z hlavních nacistických orgánů zabývajících se drancováním kulturních cenností během druhé světové války. Jednou ze známých operací ERR byl lup řady francouzských a belgických židovských sbírek v letech 1940-1944, jež byly přivezeny do budovy Národní galerie Jeu de Paume v Tuilerijských zahradách v Paříži ke „zpracování ERR – Zvláštního štábu pro výtvarné umění“.

Alfred Ernst Rosenberg (1893-1946)

byl jedním z prvních a nejvlivnějších členů nacistické strany. Je považován za stranického ideologa NSDAP a za původce nacistických teorií o rasové nadřazenosti, pronásledování Židů, tzv. Lebensraum, odmítání Versaillských dohod a teoriií o degenerativním moderním umění. V roce 1942 se stal říšským ministrem pro okupovaná východní území. Po válce byl zatčen a odsouzen k trestu smrti za válečné zločiny.

V databázi je rovněž uvedeno, zda a kdy bylo dané dílo vráceno původnímu majiteli, jeho žijícím příbuzným nebo státu, a také to, odkud ho nacisté sebrali. Podle autorů databáze přibližně polovina zabavených předmětů ještě původního majitele nenašla. Databázi sestavilo sdružení Jewish Claims Conference (JCC) společně s washingtonským Muzeem holocaustu a jsou v ní i obrazy Marka Chagalla nebo Clauda Moneta. Zástupci JCC ale tvrdí, že tento seznam obsahuje jen zlomek z celkového množství uměleckých předmětů, které nacisté za druhé světové války uloupili v celé Evropě. Podle sdružení bylo Židům zkonfiskováno na 650 000 uměleckých děl a tisíce z nich nebyly dosud nalezeny.