Dánská královna Dagmar bývala českou Markétou

Praha - Národní knihovna ve svém sídle v pražském Klementinu otevřela putovní výstavu o dánské královně Dagmar. U příležitosti 800. výročí jejího úmrtí pojednává o jejím životě i dobovém kontextu Dánska a českých zemí - královna Dagmar byla českou princeznou, dcerou Přemysla Otakara I. a nevlastní sestrou svaté Anežky České. Výstava bude pro veřejnost přístupná od 1. do 30. října.

Dagmar byla vlastním jménem Markéta, což bylo u Přemyslovců oblíbené jméno. Dagmar se jí údajně přezdívalo díky její kráse. O jejím životě není mnoho známo. Její otec usedl na český trůn natrvalo až roku 1197, pravděpodobně od té doby mohla do Prahy přesídlit také jeho manželka a děti.

Záhy se však Přemysl rozvedl se svou první ženou Adlétou Míšeňskou a oženil se s dcerou uherského krále Konstancií. Historikové se domnívají, že Markéta mohla být v té době poslána na vychování do kláštera.

Markéta pravděpodobně jako malá často navštěvovala baziliku svatého Jiří na Pražském hradě. „Ona se sem uchylovala proto, že tady byl ženský klášter. V době, kdy tu byla, tak abatyší byla její teta,“ vysvětluje Milena Bravermanová, kurátorka Správy Pražského hradu.

V roce 1205 byla v 15 letech provdána za dánského krále Valdemara II. Vítězného; sňatek se dá považovat za součást sňatkové politiky, pomocí níž lákal Přemysl I. do svého tábora vlivné spojence. V roce 1209 se jim narodil syn Valdemar Mladý.

Dobrá královna, ochránkyně chudých a utlačovaných

Markéta zemřela pravděpodobně při porodu druhého dítěte 24. května 1212 a je pochována v kostele Sv. Bendta (Benedikta) v Ringstedu. Historici se neshodují na roku úmrtí - dánská strana uvádí rok 1212, česká rok 1213, je však pravděpodobné, že tento termín vznikl omylem kvůli špatnému zápisu a překladům.

Reportáž Evy Spáčilové (zdroj: ČT24)

V Dánsku jsou dodnes připomínány balady o královně Dagmar, které velebí její dobrotu a půvab. „Někdy od konce středověku či raného novověku začínají vznikat lidové balady o této ženě jako dobré královně, která je ochránkyní chudých a utlačovaných,“ říká Eva Doležalová z Historického ústavu Akademie věd ČR.

„V Dánsku ji zná téměř každé dítě. Všichni vědí, že byla krásná, zemřela mladá a byla spravedlivá. Málokdo ale ví, že pocházela z Čech,“ připomíná Zdeněk Lyčka, velvyslanec ČR v Dánsku.

Postava královny Dagmar se objevuje i v několika českých knihách; expozice v Klementinu ukazuje například historický epos Svatopluka Čecha i román Václava Beneše Třebízského.

Putovní výstavu Královna Dagmar, česká princezna připravilo české velvyslanectví v Kodani. Zahrnuje 20 panelů s texty o Přemyslovcích, Valdemarovcích, historických faktech i legendách, které napsali čeští a dánští historikové. Po expozici v Praze bude vystavena v Kutné Hoře, Brně a dalších městech České republiky.