Další český zářez do registru UNESCO - samizdatová literatura

Praha – Registr UNESCO Paměť světa se rozšířil o další český artefakt. Je jím Sbírka českých a slovenských samizdatových periodik z let 1948–1989. Uvedlo to ministerstvo kultury na svých internetových stránkách.

Sbírku těchto periodik sestavila Společnost Libri Prohibiti s podporou ministerstva kultury. Patří k nejucelenějším kolekcím světa a měla zásadní vývoj pro studium historie minulého století. Její zapsání na seznam UNESCO by mohlo napomoci i budoucímu informování veřejnosti o významu sbírky. 

Sbírka byla zápisem uznána za součást dokumentárního dědictví lidstva v minulém týdnu. Česko tak již má v registru čtyři zápisy – Sbírku středověkých rukopisů české reformace, Sbírku ruských, ukrajinských a běloruských periodik z let 1918–1945 a v neposlední řadě také Sbírku barokních univerzitních tezí. 

Všechny sbírky má v držení Národní knihovna.

Vydáno pod