Česká tleská. ČT spouští projekt na podporu kulturních akcí

Upoutávka: Česká tleská (zdroj: ČT24)

Po UčíTelce, vzdělávacím portálu ČT edu, webu Nenudím se doma či stanici ČT3 pro seniory připravila Česká televize další nový projekt. Tentokrát na podporu tuzemské kultury. Česká tleská chce pomoci pořadatelům kulturních akcí. ČT jim umožní, aby prostřednictvím obrazovky pozvali diváky na akce, které v létě chystají. Zájemci mohou své tipy posílat od 18. května.

„V průběhu pandemie jsme pomohli vždy těm, kteří to nejpalčivěji potřebovali. Seniorům, kteří se cítili osamoceni, rodičům se vzděláváním jejich dětí, handicapovaným prostřednictvím překladů do znakové řeči nebo skrytých titulků, neziskovým i charitativním organizacím. A nyní, když se může pomalu vracet do života i kultura, chceme pomoci i jí. Tleskáme všem, kdo se o to zasazují,“ vysvětlil generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Počínaje 18. květnem mohou všichni, kdo chystají výstavu, koncert, představení, nebo jakýkoli jiný program, jenž oživí kulturní život v České republice, posílat žádosti o podporu ve vysílání České televize. Organizátoři vybraných akcí budou vyzváni, aby přes aplikaci iReportér natočili videopozvánku, ze které následně Česká televize vyrobí spot, který odvysílá na obrazovce.

„Zajímají nás všechny dobré kulturní akce z oblasti hudby, literatury, výstavnictví, divadla, filmu, sochařství, výtvarného umění a dalších oblastí společenského života lokálního, regionálního či celostátního. Ty, které se konají od poloviny června a v dalších letních měsících v České republice,“ upřesňuje výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl, vedoucí projektu a jeden z šesti členů poroty, která bude události, jež získají podporu, vybírat.

Na velikosti nezáleží, na porotě ano

„Hlavním kritériem nebude velikost akcí,“ dodává Motl, „ale, vedle nezbytné kvality, především to, jaký význam mohou mít pro své fanoušky, diváky a posluchače, a jak oživí a obohatí kulturní nabídku v místech konání, tedy kdekoliv, i v těch nejmenších místech Česka. Porota, složená z lidí zběhlých v kultuře, dokáže toto velmi dobře posoudit, a tak věřím, že náš potlesk všem, kteří vrací kultuře život, bude hlasitý a oprávněný.“ 

První pozvánky by se na obrazovce České televize mohly objevit již ve druhém červnovém týdnu.