Cenu Rudolfa Medka získal Václav Veber

Praha - Letošním nositelem ceny je historik moderních ruských, československých a evropských dějin Václav Veber. Stipendium udělované zároveň s cenou bylo poskytnuto spisovateli, scenáristovi a režisérovi Martinu Ryšavému. Václav Veber je uznávaný český znalec moderních ruských a sovětských dějin. Od doby, kdy mu byl v roce 1989 umožněn návrat na akademickou půdu, vychoval Veber mnoho studentů, kteří se po absolvování školy uplatnili ve svých vědních oborech. Tématem, které spojuje všechny laureáty Ceny Rudolfa Medka, je kultura a historie v kontextu česko-ruských vztahů.

Veber stál za vznikem a činností Semináře východoevropských dějin při Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vydal řadu monografií a studií týkajících se ruských dějin, ruské emigrace, evropské integrace, moderních československých dějin a protikomunistického odboje. Je znám jako propagátor díla významného českého historika a publicisty Jana Slavíka. „Demokratická republika se bez tradic a pěstování historické paměti neodejde. A Medek je takovým ideálním příkladem,“ komentuje ocenění Václav Veber.

Stipendium pro Martina Ryšavého

Reportáž Terezy Radvákové (zdroj: ČT24)

V roce 2008 převzal nad cenou osobní záštitu Ivan Medek. Jeho otec, spisovatel Rudolf Medek, působil za 1. světové války v československých legiích na Sibiři. Stejným krajem potom po mnoha letech prošel Martin Ryšavý. Právě tomuto spisovateli, režisérovi a scenáristovi bylo v tomto roce poskytnuto stipendium udělované zároveň s Cenou Rudolfa Medka. V díle Martina Ryšavého hraje fenomén Ruska a ruských kulturních dějin nemalou roli.

Všechny jeho dosud vytvořené dokumentární filmy, zabývající se problematikou Sibiře, otevírají českým divákům zcela neznámé a mnohdy překvapující pohledy na společenský a kulturní vývoj národa Dálného východu. „Já jsem ta svá pozorování, cestování, natáčení a psaní považoval za celkem privátní záležitost, a že teď se to tímhle vřazuje do jakéhosi kontextu českého přemýšlení a psaní o Sibiři, o Rusku, to mi dochází až postupně,“ podotýká Martin Ryšavý. Ryšavého kniha Cesty na Sibiř získala v roce 2009 cenu Magnesia Litera za prózu. Jeho nový román Vrač je nominován na udělení této ceny v letošním roce.

Cenu Rudolfa Medka zřídil a od roku 2008 uděluje Nadační fond angažovaných nestraníků

Jejím cílem je ocenění badatelů, spisovatelů, nakladatelů, filmových tvůrců, novinářů a dalších odborníků z oblasti vědy a kultury zabývajících se česko-ruskými (československo-sovětskými) vztahy ve 20. století a výzkumem vývojových tendencí a klíčových okamžiků východoevropských a středoevropských zemí v daném období.

Mezi hlavní badatelská témata, na něž se nominace na ocenění vztahuje, patří:

•první československý zahraniční odboj a činnost československých legií na Rusi

•československá vystěhovalecká družstva v Sovětském svazu

•ruská protibolševická meziválečná emigrace

•protinacistický odboj

•moderní dějiny Podkarpatské Rusi

•perzekuce občanů bývalého Československa v Sovětském svazu

•vývoj vztahů v období let 1945–1948, 1948–1968 a následné sovětské okupace

•fenomén Pražského jara

•vzájemné vztahy v devadesátých letech minulého století

Ivan Medek
Zdroj: ČT24
Vydáno pod