Athénskou Akropoli zakryje lešení

Athény – Od příštího roku projde rekonstrukcí západní část nejznámější řecké památky, athénské Akropole. Během oprav bude po tři roky zakrývat část antického komplexu lešení. Povolení k rekonstrukci dnes vydala Nejvyšší rada pro archeologii.

Především chtějí Řekové opravit západní tympanon, který byl vážně poškozen na počátku 19. století během protitureckého povstání. Podle architekta Manolis Korrese tenkrát zasáhlo průčelí chrámu zasvěceného starořecké bohyni Pallas Athéně na 700 výstřelů. Západní část Akropole byla poškozena také při zemětřeseních v letech 1981 a 1999, navíc trpí vlhkostí.

Podle Nejvyšší rady pro archeologii je před začátkem rekonstrukce nutné odstranit čtyři desky s reliéfní výzdobou, takzvané metopy, ze západní strany, další dvě ze severozápadního rohu a jednu z jihozápadního. Tyto metopy budou přestěhovány do vznikajícího muzea Akropole, které má otevřít své brány letos na podzim. Na akropolském chrámu Parthenonu budou nahrazeny kopiemi.

Vybavení staveb na Akropoli i samotný svatostánek poničili nejprve křesťané, poté i muslimové. Zatímco křesťané používali Parthenon jako vlastní svatostánek a zdemolovali především jeho výzdobu, muslimové z chrámu udělali sklad střelného prachu, který posléze poničil samostnou stavbu.

Vydáno pod