Argonauti Michala Singera – cesta za zlatým rounem

Novodobé Star Wars, zápas o existenci něčeho tak nepatrného, absurdního a nahodilého, jako je člověčí existence v kosmu. Zápas je to buď – anebo, ale než se rozhodne s konečnou platností, odehrává se něco mezi tím: velkolepá cesta, poznání, zkušenosti, stavy existenciální úzkosti i euforie, ocenění krásy i prostých radostí bytí. Plavba bájných argonautů - novodobá apokalypsa. Vítejte na výstavě Michal Singer – Argonauti.

Sérií velkoformátových obrazů a výběrem originálů nejnovějších prací na papíře Michala Singera zahajuje sezonu Letohrádek Hvězda v pražské Liboci. Singer (*1959, Praha) tvoří svá díla v oborech malby, kresby, grafiky, koláže, mozaiky, komiksu a literatury. Na výstavě argonautů najdete vše v komplexní podobě a v originálním stylu, který spolu s myšlenkovým zázemím dává vzniknout Singerovu charakteristickému výtvarnému rukopisu; zde v rámci půdorysu obraz – kresba – papír – báseň.

Epos o argonautech a podivuhodná cesta, kterou líčí, provokuje vnitřní démony: „Mohu programovat sny, emoce, každý pocit a ve vteřině stvořit bytost o velikosti pravěkého veleještěra, biologický raketoplán. Argonauti jsou argo-kosmo-nauti, kyklop nebo kentaur jsou roboti, lodě kosmická plavidla a všude úkladné moře…“ Tak autor v textech ze soukromých mailů poodhaluje proces vzniku obrazů k nejslavnější mýtické plavbě, která v rozmanitých a překvapivých podobách trvá od antiky a dosud neskončila.

Vzrušení z dobrodružné riskantní plavby na vlastní nebezpečí a s nejistým koncem ovládne každého, kdo vstoupí do jedinečného, paprskovitě uspořádaného výstavního sálu v Letohrádku Hvězda. Před jeho zraky vyvstanou dramatické děje, pro něž jsou adekvátní hlubinné motivy lidského bytí a témata náboženská, esoterická, archaická nebo antická stejně jako ta, která jsme jako lidstvo ještě neprožili, neboť je přinese až budoucnost, jíž už dnes předjímá oblast sci-fi.

V Singerových obrazech jsou těmito stavebními kameny fragmenty: tváře, části těl, věcí, staveb, mocné přírodní síly jako moře, hory, pouště, fantazijní hustoles a patří do ní i tvořivá sila sexuální nesená motivy ženských postav. A protože se jedná o cestu/plavbu argonautů, mimořádně důležité jsou dopravní prostředky – kolo, pradávné lodě, železnice, rakety a jiné vesmírné koráby i zlatavý koberec, neboť i to je vznášedlo. Fragmenty nesou důležitou informaci dějovou, vizuální, výtvarnou i formální, vyrůstají jeden z druhého a zarůstají do dalšího a vytvářejí komplikovanou strukturu a kompozici obrazů.

Adekvátní tomuto bohatství je i velkolepý styl malby Michala Singera. Pastózní malba vytváří plastickou až reliéfní strukturu obrazů, zářivé, jasné barvy a jejich odvážné kombinace do velkých ploch i mozaikových miniatur jsou vesmírné hvězdokupy i mikroskopické cévky lidského mozku po mozkové příhodě. Jednající postavy formované výraznou obrysovou linkou jsou buď živočišné „organic bio“ nebo „mechanic“. Vizáží robotů se přibližují vizuálnímu stylu hranatých výtvorů stavebnic lego nebo moderní robotiky, a aby toho nebylo málo, také výtvarnému stylu mayské kultury předkolumbovského období. Tyto rozmanité styly, určené propastnými časovými rovinami přesahujícími staletí, si vzájemně nepřekážejí ani neprotiřečí a vytvářejí oslňující kombinaci.

Vrcholem výstavy je ale poměrně malá kolekce pěti originálů Singerových prací na papíře. Vznikly jako ilustrace a volné interpretace antické básně o argonautech k eposu Apollonia Rhodského Argonautika vydaného nakladatelstvím Argo. Košatost a rozmařilost fantasy obrazů náhle vystřídá dokonalá elegance a střídmost výrazu neobyčejné síly a poutavosti. Jsou zhotovené technikou prořezávaného vrstveného papíru.

Podobnou metodu používají byť s jinými technikami a technologiemi například skláři, kdy jednotlivé vrstvy reliéfu vznikají pískováním, odebíráním skloviny stlačeným paprskem ostrého písku přes několik šablon. Hrubost/jemnost zrn a manipulaci s tlakem písku nahrazuje v Singrových papírových reliéfech řez skalpelem a jiná barva každé vrstvy papíru; vznikají tak velkorysé, čisté, kompaktní tvary postav lidí a zvířat v nepatrných detailech dokreslené metalovým fixem.

Poslední věta: Pokud řeknu, že výstava Michal Singer - Argonauti v Letohrádku Hvězda je výsostně malířská, symbolická, filozofická, historická, stejně jako futuristická, krásná, stejně jako děsivá, bude to tak.

MICHAL SINGER /ARGONAUTI. Kdy a kde: Letohrádek Hvězda, Praha 6. Doposud největší reprezentativní výstava Michala Singera v Praze je k vidění do 19. 5. 2013. Jejím pořadatelem je Památník národního písemnictví ve spolupráci s občanským sdružením Zlatý had. Výstava se koná pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy.

Vydáno pod