Albrecht z Valdštejna se vrátil do svého pražského paláce

Praha – Unikátní výstava dnes ve Valdštejnské jízdárně v Praze představí vévodu Albrechta z Valdštejna a jeho dobu. Expozice evropských rozměrů ho přibližuje nejen jako vojevůdce, ale také jako osobnost, která pronikla do světového povědomí a patřila k nejvlivnějším Evropanům 17. století. Výstava představí více než 727 sbírkových předmětů. Podle generálního ředitele Národního muzea Milana Lukeše je logisticky jednou z největších muzejních akcí, která se v ČR pořádala.

„Expozici považuji za jednu z největších v tomto roce. Celá je jedním velkým příběhem. Nechtěli jsme uspořádat klasickou výstavu, inspirovali jsme se i v zahraničí,“ uvedl předseda senátu Přemysl Sobotka. Myšlenka na uspořádání takto rozsáhlé akce vznikla v senátu už před necelými dvěma lety. Na jejím vzniku se podíleli Vojenský historický ústav, Národní muzeum, ministerstvo obrany a kultury a řada dalších institucí a osobností. V průběhu letošního roku už probíhaly různé doprovodné programy v několika městech ČR. Událost ve Valdštejnské jízdárně je vyvrcholením dvouletého úsilí.

Většina exponátů pochází z českých a moravských hradů, zámků a muzeí. Šest desítek bylo dovezeno ze zahraničí. Díky spolupráci s velvyslanci z Německa, Švédska, Rakouska a Itálie se podařilo získat přístup k předmětům, které už dávno opustily Českou republiku. „Východiskem pro výběr exponátů byla cesta do Münsteru, kde je shromážděna největší dokumentace k Třicetileté válce. Všechna zahraniční muzea nám vycházela velice vstříc,“ podotkla kurátorka výstavy Eliška Fučíková. Mezi nejvýznamnější exponáty podle ní patří například dva velké obrazy ze sbírky Buquoyů, které mají přímou vazbu na Třicetiletou válku. Nechybí ani militárie jako palaše a meče, které patřily Valdštejnovi, Maxmiliánu Bavorskému nebo generálu Tillymu. Unikátní je objev Valdštejnova horoskopu.

Výstava má prezentovat nejenom Valdštejna, ale i jeho dobu. Ukázat, že to nebylo jen období válčení, ale i kultury, kterou by měla výstava prezentovat. „Obecně vzato to byl člověk, který se z malých poměrů vypracoval na jednu z nejvýznamnějších osobností Evropy 1. poloviny 17. století. Jeho kulturní aktivity jsou překvapivé a myslím, že nedoceněné,“ dodala Fučíková. „Představujeme zde Albrechta z Valdštejna zbaveného všeho nacionálního a třídního balastu, kterým prošel v průběhu 19. a 20. století. Není to černobílá postava. Myslím, že má co říci i dnešku,“ řekl kurátor výstavy Ladislav Čepička.

„Možná, že nám výstava přinese nové sbírkové předměty, nové artefakty, které třeba leží někde v depozitářích a teprve nyní se na ně začne poukazovat,“ doufá ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek. Předměty, které se na hlavní výstavu nevešly, jsou vystaveny v prostorách Senátu ČR a budou zahrnuty i v obsáhlém katalogu, který je k výstavě vydán a obsahuje také padesátku studií o Valdštejnovi. Poslední expozice o Albrechtu z Valdštejna byla v roce 1934. Se současnou událostí ve Valdštejnské jízdárně se ale dá jen těžko srovnávat.


„Ten člověk vás bude fascinovat, když trochu nahlédnete blíže na jeho osobnost. Z určitých důvodů si ho musíme, když ne vážit, tak o něm alespoň vědět. Nejde jenom o Valdštejna samotného, ale i o jeho dobu,“ domnívá se komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák.

Výstava je tvořena čtyřmi oddíly. První je pojmenovaný podle Valdštejnova hesla Invita Invidia (Závisti navzdory) a vystihuje jeho život a dílo. Druhý nese název Terra Felix (Šťastná země) a představí Valdštejna jako ekonoma a podnikatele. Oddíl Xerxes, veliký Artaxerxes (Postrach světa) ukáže Valdštejna jako vojevůdce i mentalitu tehdejších lidí vystavených dlouhodobému válečnému konfliktu. Závěrečná část nese název Bestia Vixit (Nesmrtelná bestie) a ukazuje Albrechta jako evropský mýtus a legendu, která začala vznikat okamžitě po jeho smrti.


Výstava, s náklady téměř 27 miliónů korun, bude veřejnosti přístupná od 15. listopadu do 17. února příštího roku. Bylo k ní vydáno i hudební CD s dobovou hudbou a interaktivní CD-ROM pro děti. Program doplní série koncertů v Národním muzeu a cyklus odborných přednášek na valdštejnské téma v sídle senátu, kde bude pro návštěvníky připraveno pět mimořádných dnů otevřených dveří.