3x20: Jiří Pelcl, Jiří David, Jindřich Vybíral

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze sdružuje širokou škálu disciplín výtvarného umění. K jejich vzájemné inspiraci, spolupráci a obohacení má přispět přednáškový projekt 3x20, v němž se od 6. listopadu každé první úterý v měsíci představí osobnosti dvou ateliérů VŠUP a jeden teoretik. Záznam prvního přenosu naleznete v tomto článku. Omlouváme se za mírně zhoršenou kvalitu zvuku.

6. listopadu přednášeli: Jiří Pelcl (Design nábytku a interiéru), Jiří David (Intermediální konfrontace), Jindřich Vybíral (Dějiny umění a estetika). Každý z přednášejících má vyhrazeno dvacet minut.

O projektu 3x20: V přednáškových blocích je důraz kladen na představení novinek týkajících se každého z oborů, jejich směřování, koncepci výuky a způsob jejího naplňování, aktuální umělecký, vědecký profil vedoucích osobností ateliérů, dále na důležité studentské výsledky. Předpokladem je diskuze coby součást každého příspěvku. Cyklus je dvouletý, v jednom školním roce bude tímto způsobem představeno 12 ateliérů školy.

Osobnosti ateliérů VŠUP (3×20) (zdroj: ČT24)

Kdy a kde: přednášky se konají vždy od 18:30, v učebně č. 115, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1.

Následuje: 4. 12. - Hynek Alt a Aleksandra Vajd (Fotografie), Petr Babák (Grafický design a nová média), Karel Císař (Dějiny umění a estetika).

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval živě z VŠUP, včetně souběžně běžícího cyklu Umění včera a dnes, najdete na následujícím odkazu

Vydáno pod