Zvýšit daň z nemovitých věcí pomocí koeficientu se letos rozhodla jen malá část obcí

Zhruba devět procent obcí letos zvýšilo daň z nemovitých věcí pomocí takzvaného místního koeficientu. Jejich počet se podle informací Generálního finančního ředitelství meziročně zvýšil o 40 na 573.

Místní koeficient si mohou obce stanovit od roku 2009 v hodnotě dva, tři, čtyři nebo pět. Lze tak zvýšit sazbu daně u všech nemovitostí s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Daň z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem dané obce. Obce tím mají možnost zvýšit své příjmy.

Nejvíce obcí letos stanovilo místní koeficient tradičně na hodnotu dva. Na hodnotu pět nastavilo koeficient stejně jako loni 17 obcí. Jde například o Temelín, Dukovany a Boží Dar.

Kde je velká firma, bývá vyšší koeficient

Výkonný ředitel Svazu měst a obcí Dan Jiránek uvedl, že tato daň tvoří pro většinu obcí 2 až 5 procent jejich příjmů. Jsou však výjimky, kdy jde i o desítky procent. Zejména tam, kde má v obci sídlo velká firma. V tomto případě obce často využijí vyššího koeficientu. Občanům pak růst daně kompenzují například odpuštěním poplatků za odpad. 

Jiránek: Obce využívají přítomnosti velké firmy (zdroj: ČT24)

V malé obci platí podnikatel desetinu či setinu toho, co za podobnou budovu v Praze. Nejdražší je tak mít nemovitost právě v hlavním městě nebo v těch obcích s nejvyšším koeficientem, které nejsou úplně malé, uvedl Jiránek. 

Daň se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek, jejichž sazby se odvíjejí od charakteru nemovitosti. Daň se poté násobí koeficientem, který je stanoven dle velikosti obce, a případně právě místním koeficientem.

  • V loňském roce se vybralo na této dani 10, 31 miliardy korun. 
  • V roce 2014 činil výběr 9, 91 miliardy korun.
  • Rok 2013 přinesl inkaso ve výši 9, 85 miliardy korun. 
  • Zdroj: Ministerstvo financí ČR