Známka České exportní banky od S&P naláká zahraniční partnery

Praha – Česká exportní banka dostala od mezinárodní ratingové agentury Standard & Poor's vyšší hodnocení. Kopíruje tak známku, kterou od agentury získala celá Česká republika. Vyšší rating exportní banky může zatraktivnit její vydávané dluhopisy pro zahraniční investory s pozitivním dopadem na snížení ceny devizových zdrojů.

Podpora vývozu a činnost exportní banky je podle agentury S&P klíčovým faktorem rozvoje domácí ekonomiky vzhledem k její otevřenosti a závislosti na vývozu. Navíc je role banky podpořena velmi dobrou kapitálovou vybaveností, což je významný předpoklad pro další posílení role banky při financování českého vývozu.

S&P zvýšila rating České exportní banky u dlouhodobých závazků v cizích měnách o dva stupně z A na AA-. U dlouhodobých závazků v domácí měně rating stoupl z A+ na AA. U krátkodobých závazků v domácí i zahraniční měně agentura zvýšila rating na A-1+ se stabilním výhledem.

Tímto hodnocením se Česká republika spolu s Českou exportní bankou dostává na úroveň ekonomicky vyspělých zemí, jako je například Japonsko.