Zelená úsporám od listopadu pozastavena

Praha - Státní fond životního prostředí ČR a ministerstvo životního prostředí přerušují od konce října přijímání žádostí o dotace v rámci programu Zelená úsporám pro rok 2010. Hlavním důvodem je výrazný nárůst počtu žádostí v posledních měsících, které úřady potřebují překontrolovat a upřesnit sumu disponibilních prostředků. Program Zelená úsporám se znovu rozběhne od února 2011.

„Program Zelená úsporám se stal u široké veřejnosti velmi oblíbeným a používaným nástrojem pro úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných domech,“ uvedla náměstkyně ministerstva Rut Bízková. „Vzhledem k vysokému počtu přijímaných žádostí je nutné překontrolovat jejich správnost a úplnost, vše vyhodnotit a všechny podané žádosti zpracovat. Je tak zaručeno, že žádosti budou řádně posouzeny a údaje zkontrolovány,“ dodala.

Žádosti jsou často plné chyb

Rozhovor s Irenou Plockovou (zdroj: ČT24)

U zhruba poloviny žádostí o dotace pro panelové domy posouzených v uplynulých týdnech zaznamenalo ministerstvo různá pochybení. Žádosti obsahovaly chyby nejen technického rázu, ale i ve věcné správnosti, a nelze je tedy připravit k projednání a odsouhlasení.

V čem jsou chyby nejčastěji?

„Lidé dělají dost značné chyby v projektové dokumentaci, v projektové přípravě a nakonec i v tom, co pro ně zpracovává odborná osoba, a sice v energetickém hodnocení celkového záměru, který musí splňovat podmínky programu,“ upřesnila ředitelka programu Zelená úsporám Irena Plocková.

Obdobné zkušenosti má fond u administrace žádostí k rodinným domům a zejména u solárních systémů. Dále pak jsou velmi časté žádosti o změny u typů podporovaných technologií a výrobků. Podle ministerstva je z toho zřejmé, že investiční akce nebyla připravena dostatečně pečlivě.

Program Zelená úsporám byl zahájen v dubnu 2009 a je určen na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných domech. Podpora se poskytuje formou nenárokové dotace. Program je financován z příjmů z prodeje emisních jednotek, které byly dosud prodány ve smluvní ceně téměř 19 miliard korun.

Irena Plocková
Zdroj: ČT24