Zákazníci e-shopů budou více chráněni, slibují si od nového zákona europoslanci

Zvýšit ochranu spotřebitelů před podvody při nákupech přes internet a rychlejší odhalení nepoctivých prodejců. To je cílem nové legislativy, kterou v úterý schválil Evropský parlament. Norma vstoupí v platnost za dva roky.

Větší pravomoce by měly také získat národní úřady – například mít možnost požádat registrátory domén o informace nezbytné pro identifikaci nepoctivých obchodníků nebo provádět zkušební nákupy i v utajení.

Pro spotřebitele by mělo být především snazší domoci se svých práv při nákupech v jiné členské zemi Evropské unie. 

Nová právní úprava také umožní národním úřadům vydat varování, pokud usoudí, že zjištěné porušení předpisů o ochraně spotřebitele by se mohlo dotknout jiných členských zemí. Úřady budou moci v případě nutnosti nařídit zrušení digitálního obsahu.

Národní orgány budou také moci ukládat nepoctivým prodejcům pokuty a požadovat od obchodníka závazek, že poškozeným spotřebitelům poskytne odpovídající nápravu.

Tato legislativa posílí a zlepší spolupráci všech subjektů zapojených do oblasti ochrany spotřebitelů, aby mohly snáze kontrolovat dodržování pravidel a řešit přeshraniční případy porušení práva EU.
Olga Sehnalová
europoslankyně (ČSSD)
europoslankyně (ČSSD)

Nová pravidla více zapojí do hry spotřebitelské organizace, které mají informace od spotřebitelů z první ruky, ale dozorové orgány s nimi dosud často nemohly nebo nechtěly pracovat, dodala europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD).

Podle europoslance Jiřího Pospíšila (TOP 09) jsou v EU případy poškozování zájmů spotřebitelů nepoctivými obchodníky v jiných členských zemích stále častější. „Problémem často není neexistence právních předpisů na ochranu spotřebitelů, ale jejich účinné vymáhání,“ sdělil Pospíšil.

„E-shopy nabízejí své zboží bez hranic, napříč jednotným trhem, nedůvěra spotřebitelů k nákupu v zahraničí ale stále přetrvává,“ uvedla europoslankyně Dita Charanzová (nestr. za ANO). Češi jsou podle ní spolu s Poláky a Rumuny v tomto směru nejkonzervativnější v Unii.

„Jen desetina našich spotřebitelů se odhodlala k online nákupu v zahraničí. Potřebujeme posílit důvěru a jistotu zákazníků, že jsme schopni nekalé praktiky včas odhalit, efektivně vyšetřit a viníka potrestat,“ uvedla poslankyně.