Zahraniční investice loni tekly do Česka dvojnásobným tempem

Praha - V průběhu loňského roku se více než zdvojnásobil příliv přímých zahraničních investic (PZI) do Česka a přiblížil se hranici 130 miliard korun z 52,2 miliardy korun v roce 2009. Hlavní část loňských investic tvořily reinvestované zisky. Naopak v roce 2009 hodnota těchto investic kvůli hospodářské krizi klesla o více než polovinu. Čísla vyplývají z analýzy vývoje české ekonomiky, kterou zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

V roce 2010 do tuzemska celkově přitekly přímé zahraniční investice v hodnotě 129,5 miliardy korun. Nejvíc investic do Česka mířilo v prvních třech čtvrtletích loňského roku, na která připadlo 117,4 miliardy korun. V posledním čtvrtletí pak příliv investic do ČR oslabil na 12,2 miliardy.

Reinvestované zisky, které činily 82,6 miliardy korun, loni představovaly největší položku PZI. Výrazně méně finančních prostředků bylo investováno do základního kapitálu, konkrétně 27,8 miliardy korun. Ostatní kapitál, do kterého spadají přijaté a poskytnuté úvěry, v roce 2010 zaznamenal příliv investic v objemu 19,2 miliardy korun.

Stejně jako v roce 2009 i loni bylo nejvýznamnějším investorem v Česku Rakousko. „Rakouské společnosti v tuzemsku investovaly 28,3 miliardy korun a na celkových PZI do ČR se podílely 23 procenty,“ uvedl resort. Následovaly polské firmy, které zajistily příliv PZI v hodnotě 26,5 miliardy korun. Třetím největším investorem bylo v loňském roce Nizozemsko, jehož investice v ČR vystoupaly na 21,7 miliardy korun. Pětici největších dovozců PZI doplnil Kypr (17,5 miliardy korun) a Lucembursko (15,2 miliardy korun).

Nejvíce reinvestic podle Kocourkova ministerstva směřovalo do služeb (49,7 miliardy korun). Výrazný příliv reinvestic zaznamenal také zpracovatelský průmysl (26,5 miliardy korun). Z teritoriálního hlediska se na reinvestovaných ziscích nejvíce podílelo Rakousko (25,8 miliardy korun), Německo (22,7 miliardy korun) a Francie (15,5 miliardy korun).

Až 60 procent investic do základního kapitálu loni pocházelo z Kypru

Podle ministerstva zhruba 60 procent investic do základního kapitálu loni pocházelo z Kypru, kde kvůli výhodným daňovým a podnikatelským podmínkám sídlí řada tuzemských firem. Podle analýzy nejspíše stojí za zvýšenými investicemi do základního kapitálu větší investiční aktivita těchto subjektů na území ČR.

Nejvíce investic do základního kapitálu loni přilákaly služby - celkem 26,2 miliardy korun. Nejatraktivnější byla doprava, skladování, poštovní a kurýrní činnosti, do jejichž základního kapitálu zahraniční investoři vložili 13,8 miliardy korun. Druhý největší přísun investic do základního kapitálu zaznamenal velkoobchod a maloobchod včetně oprav motorových vozidel (8,1 miliardy korun) a pomyslná třetí příčka patřila činnosti v oblasti nemovitostí (sedm miliard korun).