Zahraniční dluh ČR loni stoupl o sto miliard

Praha - V průběhu loňského roku vystoupal zahraniční dluh České republiky o 106 miliard na 1,873 bilionu korun. Dosáhl tak 49,2 procenta hrubého domácího produktu. Česká národní banka rovněž uvedla, že za čtvrté čtvrtletí se dluh zvýšil o 43,8 miliardy korun. K růstu zahraničního zadlužení přispělo především zvýšení krátkodobých závazků podnikového sektoru, dodala ČNB.

„Jejich navýšení je důsledkem růstu stavu čerpaných dovozních úvěrů, vývoje úvěrových vztahů mezi podniky ve skupině přímého investora a kurzových vlivů,“ uvedla ČNB. Zahraničí závazky s původní splatností delší než jeden rok tvoří 70,5 celkové výše dluhu.

V rámci vládního sektoru tvoří zahraniční dluh 25,3 procenta celkové zahraniční zadluženosti. ČNB uvádí, že k jeho růstu přispěly zvýšení držby krátkodobých vládních dluhopisů zahraničními investory a čerpání finančního úvěru od Evropské investiční banky (EIB) na rozvoj dopravní infrastruktury.

Dluhy bank byly nižší

Na druhou stranu se snížila zadluženost bankovního sektoru. Jeho podíl na celkové zahraniční zadluženosti Česka byl čtvrtinový. Poklesl především z důvodu splácení přijatých krátkodobých vkladů a dlouhodobých úvěrů od zahraničních investorů, míní centrální banka.

Zahraniční dluh a dluhy domácností podle ČNB (zdroj: ČT24)

Podíl obchodních úvěrů a mezipodnikových půjček se ve struktuře zahraničního dluhu v členění podle instrumentů zvýšil, a to na úkor zastoupení vkladů a ostatních pasiv. V zahraničním dluhu převažují závazky ve formě emitovaných dluhopisů a přijatých zahraničních půjček, které tvoří 61,2 procenta dluhu.

Ke konci loňského roku se finanční aktiva oproti třetímu čtvrtletí zvýšila o 122 miliard korun na 2,565 bilionu, a to díky především nárůstu devizových rezerv ČNB a podnikových aktiv tuzemských přímých investorů. Meziročně se finanční aktiva zvýšila o 142,4 miliardy.

Vydáno pod