Zadluženým českým domácnostem pomůže insolvenční zákon

Praha – Předlužené domácnosti čekají od Nového roku velké změny. 1. ledna 2008 má začít platit nové úpadkové právo, které umožní věřitelům lépe chránit svůj majetek. Insolvenční zákon má kromě zrychlení konkurzů také ozdravit problémové podniky. Novinkou je zavedení osobních bankrotů pro předlužené lidi a možnosti jejich oddlužení mimo exekuční režim.

Na oddlužování by se měli výrazně podílet i sami dlužníci. „Zpeněží se jejich majetková podstata. Pokud majetek nemají, přichází na řadu možnost oddlužení pomocí pětiletého splátkového kalendáře,“ objasnil ekonom ČNB Petr Jakubík. Po pěti letech splácení je sice dlužník závazků zbaven, ale v jejich průběhu na ně musí použít všechny svoje příjmy. Zásadní výhoda je v tom, že závazky nemusí být uhrazeny celé, ale alespoň do výše třiceti procent. Věřitelé si mohou sami rozhodnout, který způsob je pro ně výhodnější. „Zákon je stabilní součástí vyspělých ekonomik,“ myslí si Jakubík. ČNB si podle něj od zákona slibuje zvýšení finanční stability a narovnání vztahů mezi věřitelem a dlužníkem.

Součástí zákona by měla být i celá řada opatření, která by měla zabránit jeho případnému zneužití. „Dlužník na sebe může záměrně vyhlásit bankrot,“ uvedl jako možný příklad Jakubík. Hlavní slovo by ale měl mít soud, který bude rozhodovat, zda záměry dlužníka byly opravdu poctivé. V současném zákoně žádné oddlužení neexistuje. „Zadlužení neměli motivaci své závazky splácet. Nebyla zde možnost, jak dluhy vymazat,“ dodal Jakubík. Nyní bude mít každý navíc svůj insolvenční spis, který bude veřejný.

Mezi zásadní změny oproti stávajícímu systému patří to, že pravidla insolvenčního řízení umožňují řešit úpadek dlužníka včas, kdy lze ještě reálně využít jeho majetek k uspokojení pohledávek věřitelů nebo překonání vlastního úpadku. „V současné době jsou konkurzy likvidační,“ dodal místopředseda Vrchního soudu v Praze Jaroslav Bureš. Výrazně se posílí i role věřitelů. Budou mít velký vliv na výběr osoby insolvenčního správce (dříve správce konkurzní podstaty). Jako úplně nejzásadnější změnu vidí Bureš to, že všechna řízení budou přístupná veřejnosti. Veškeré dokumenty a záznamy budou elektronickou cestou převáděny do insolvenčního rejstříku, který bude přístupný na internetu. „Je to důležité z hlediska sledování celkového stavu ekonomiky,“ myslí si Bureš.

Jednou z motivací pro nový zákon bylo i to, že bankrot nemusí být vždy na škodu. Pokud se provede rychle, má v ekonomice i očistnou funkci. Nový zákon je postavený na opačném principu, než dosavadní verze. Dlužník je ten, kdo by měl zahajovat insolventní řízení sám na sebe. Motivací jsou i velmi přísné sankce z hlediska odpovědnosti za škodu. „Ekonomika začala vysílat signály, že lidé si začínají půjčovat na splácení úvěru. To je situace, která dokazuje, že současný stav je potřeba řešit,“ myslí si Bureš.

Češi v současné době dluží asi 800 miliard korun, z toho připadá asi 650 miliard bankovním institucím. Tempo zadlužování je od roku 2003 stabilní. Každý rok se zvyšuje přibližně o 30 procent.

Vydáno pod