Začínáme s podnikáním. Jak na to?

Třebíč - Stalo se vám někdy, že jste si říkali: nechci už poslouchat příkazy a trpět nálady svého šéfa, chci si o své práci a výši příjmu rozhodovat sám, už mě nebaví dělat na někoho od osmi do pěti? Pokud jste se výše uvedeného nezalekli a něco umíte, jste na nejlepší cestě stát se podnikatelem - osobou samostatně výdělečně činnou. A tady je možná cesta, jak na to.

Ať už budete podnikat na základě živnostenského oprávnění, jiného předpisu nebo budete provozovat nezávislá povolání, vaše cesta by měla začít na centrálním registračním místě živnostenského úřadu. Zde vyplníte jednotný registrační formulář (JRF). Tento formulář nahrazuje v minulosti vyžadované formuláře a hlášení pro živnostenský úřad, finanční úřad, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Značně urychluje a zjednodušuje váš vstup do podnikání, to vše za správní poplatek 1 000 Kč bez nutnosti dodat výpis z rejstříku trestů, který si živnostenský úřad zajistí sám.

Prostřednictvím JRF ohlásíte živnost, registrujete se k daním a na sociální a zdravotní pojišťovnu. Na vyřízení výpisu z živnostenského rejstříku (dříve živnostenský list či koncesní listina) včetně přidělení IČO má živnostenský úřad 5 dnů, v praxi se to zvládne na počkání nebo do následujícího úředního dne.

Finanční úřad

Protože jste se k daním zaregistrovali prostřednictvím JRF, není nutné finanční úřad osobně navštívit (na JRF je možné se zaregistrovat i jako plátce DPH). Bude ale nutné zjistit si čísla účtů a konstantní symboly pro placení daní. Variabilním symbolem je vaše rodné číslo. Do 31.1. každého roku jste povinen odevzdat daňové přiznání a zaplatit daň. Během roku připadají v úvahu čtvrtletní zálohy na silniční daň (používáte-li k podnikání automobil). Budete-li mít zaměstnance, pak z měsíčních mezd budete odvádět zálohy na daň ze mzdy (daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti).

Okresní správa sociálního zabezpečení

Osobní návštěva není nutná. Sociální pojišťovna vám sama oznámí číslo účtu a variabilní symbol, pod kterým budete platit měsíční zálohy pojištění. V případě podnikání jako hlavní činnosti činí minimální záloha 1 596 Kč, s nemocenským pojištěním pak 1 834 Kč. Při vedlejší činnosti a ve vyjmenovaných případech se platí pojištění nižší nebo se neplatí vůbec (doporučuji informovat se na pojišťovně).

Do jednoho měsíce po podání daňového přiznání za uplynulý rok jste povinen podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. V přehledu vyčíslíte roční pojistné, které porovnáte s dosud zaplacenými zálohami a rozdíl finančně vypořádáte. Splatnost doplatku je 8 dní po podání přehledu. Rovněž zde vyčíslíte novou výši záloh na další období. Máte-li zaměstnance, jste povinen jej k pojištění přihlásit (při ukončení zaměstnaneckého poměru odhlásit) a odvádět pojištění za něj (ze mzdy) i za sebe jako zaměstnavatele (z objemu mezd). Posledně řečené platí i pro zdravotní pojištění.

Zdravotní pojišťovna

Pokud je vaším hlavním zdrojem příjmů podnikání, bude činit minimální měsíční záloha na pojištění 1 456 korun. Dle informací od ZP je vhodné osobně navštívit pobočku pro upřesnění některých údajů, které mohou mít vliv na výši záloh (například: vedlejší činnost při zaměstnání, student, důchodce, žena na mateřské). Zde se také dozvíte číslo účtu pro platby pojištění. Variabilním symbolem je vaše rodné číslo.

Stejně jako v případě sociálního pojištění jste povinen do jednoho měsíce po podání daňového přiznání za uplynulý rok podat své zdravotní pojišťovně „přehled“, ve kterém zúčtujete s minulým rokem a vypočítáte si výši záloh na další období z údajů uvedených na přehledu.

Účetnictví nebo daňová evidence

Zde si můžete vybrat, zda si povedete účetnictví, nebo daňovou evidenci. Pro fyzické osoby je lepší zvolit daňovou evidenci. Tu zvládnete i sám. Ale pokud budete mít zaměstnance nebo nechcete sledovat vcelku složitou problematiku účetnictví a daní, svěřte tuto oblast raději odborníkům.

Pokud jste přesvědčen, že podnikání i povinnosti výše uvedené (a je jich mnohem víc) zvládnete, tak vám gratuluji. V opačném případě se nic hrozného neděje. Ekonomika se bez zaměstnanců neobejde a být zaměstnancem má také své nesporné výhody.

  • Česká správa sociálního zabezpečení autor: ČSSZ, zdroj: ČSSZ http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/189/18835.jpg
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/34/3397.jpg