Za rok padnou cukerné kvóty. Zemědělci se už nyní bojí, aby se nepropadly také ceny

Za rok padnou cukerné kvóty (zdroj: ČT24)

Za rok padnou kvóty na cukr a Evropská unie už nebude regulovat jeho výrobu, dovoz ani vývoz. Cukrovary změnu vítají – pěstitelé se jí obávají. Někteří z nich ještě nevědí, za kolik se bude řepa vykupovat. A právě kvůli blížícímu se konci limitů se bojí výrazného propadu ceny.

Letos by měla být úroda cukrovky pěkná, pochvalují si sezonu zemědělci, kteří minulý týden zahájili sklizeň. Jako Josef Uchytil, který na polích u Kroměřížska pěstuje cukrovku už desítky let. Letos na 320 hektarech. Už příští rok to ale může být nula, pokud se zemědělci nedohodnou s cukrovary na ceně.

„Pokud nedojde k nějaké rozumné dohodě, tak opravdu může dojít k razantnímu snížení ploch,“ říká zemědělec a předseda Svazu pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska Josef Uchytil. A bojí se i toho nejhoršího – že kvůli ukončení cukerných kvót zahraniční vlastníci cukrovarů výrobu přesunou do Německa.

Cukrovary to ale odmítají. „My máme zájem cukrovou řepu zpracovávat a navyšovat plochy,“ zdůrazňuje předseda představenstva Moravskoslezských cukrovarů Jiří Hollein.

Pokud se to nepodaří do konce září, pak do těch jednání budu chtít vstoupit.
Marian Jurečka
ministr zemědělství (KDU-ČSL)

Právě cukrovarům se od října příštího roku s koncem regulace uvolní ruce. O množství vyrobeného a prodaného cukru si totiž budou rozhodovat sami. Největší český cukrovar může pro evropský trh vyrobit 209 tisíc tun cukru ročně. Po konci kvót plánuje výrobu zvýšit o 10 až 20 procent. „Jsme trochu omezení i množstvím řepy, protože máme určitý řepný rajón, kde se řepě daří,“ říká předseda představenstva cukrovarů Tereos Oldřich Reinbergr.

Přesto jsou pěstitelé – včetně Josefa Uchytila – nervózní. Čekají, že cenu plodiny budou cukrovary snižovat. „Byli jsme postiženi tím, že ukončili kvótový režim u mléka, tak nás postihl finančně a nechtěli bychom, abychom dopadli podobně u cukrovky,“ vysvětluje Uchytil.

Proto se už teď v Evropské unii mluví o pomoci pro takové pěstitele.

Vydáno pod