Výroba piva v Česku stále pokulhává

Praha – Trend poklesu výroby piva v České republice stále pokračuje. Loni měly pivovary vůbec nejhorší bilanci od roku 1989. Stojí za tím hlavně zvýšení spotřební daně a s tím související změny preferencí zákazníků. Pokles se ale týká zejména velkých pivovarů, menší výrobci si vedou výrazně lépe. Český svaz pivovarů a sladoven odhaduje, že vloni se v Česku uvařilo o dvanáct procent piva méně než v roce předchozím.

Výroba se v domácích pivovarech snížila v roce 2009 o šest procent a loni až od dvanáct. Čísla jsou sice ještě neoficiální, ale pokles produkce potvrzují. A ten se nejspíš nezastaví ani v letošním roce. Klesá totiž spotřeba doma i vývoz. „Vytváří se společný trh Evropské unie. Více se dováží, což je jednoduše trend. Obecně spotřeba alkoholu ve vyspělých zemích klesá. U nás to zasáhlo pivařství v době krize v roce 2009. V roce 2010 bylo bezpochyby hlavním důvodem zvýšení spotřební daně,“ shrnul výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Jan Veselý.

Pokles pivovarníci přisuzují hlavně vyšší spotřební dani

Za poklesem vidí pivovarníci hlavně vyšší spotřební daň. Každé pivo tak podražilo zhruba o korunu a zákazníci přešli na jiné varianty. V tom jim vyšly vstříc obchodní řetězce, které více prodávaly levněji vyráběná piva ze zahraničí, hlavně z Polska. Menší pivovary si produkci udržují a někteří si dokonce polepšili. „Příčinou je obecný příklon Čechů ke specialitám, k novinkám, experimentům. Kromě toho piva z malých regionálních pivovarů bývají častokrát levnější,“ dodal Veselý.

Jiný problém ale vidí pivovarníci ve snižování sudového prodeje. Lidé prý v době krize méně utrácejí v restauracích a pijí spíš doma. Ubylo také turistů, kteří spotřebu podporovali. Na pivě v sudech přitom výrobci trží víc a nemusí čelit zahraniční produkci jako v obchodních řetězcích. Pivovary čekají na ekonomické oživení a obnovení poptávky po kvalitnějších a dražších domácích pivech.

Točení piva
Zdroj: ČT24