Výkupní ceny byly správné, tvrdí bývalý představitel ERÚ

Praha - Solární boom z let 2009 a 2010 nezpůsobil špatné nastavení výkupních cen elektřiny. Stál za ním pád cen fotovoltaických panelů, v prohlášení to uvedl bývalý místopředseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Blahoslav Němeček. Audit ERÚ, který došel k závěru o špatném nastavení výkupních cen, pracoval podle Němečka s neúplnými informacemi a vycházel z chybných interpretací zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie.

„Nové vedení ERÚ zadalo auditorovi velmi tendenční úkol a následně mu neposkytlo všechny potřebné a relevantní informace. Není zřejmé, zda se tak stalo záměrně, opominutím nebo proto, že ERÚ po odchodu pracovníků, kteří se problematice věnovali, nemá potřebné kapacity,“ uvedl Němeček. „Audit a jeho výsledky je tedy třeba odmítnout jako celek,“ dodal. 

ERÚ se k Němečkovu vyjádření nechtěl blíže vyjadřovat. „Na základě výsledků auditu a po provedeném právním rozboru úřad splnil svou zákonnou povinnost a podal podnět orgánům činným v trestním řízení pro podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. Do doby, než bude trestní řízení ukončeno, nebude úřad poskytovat žádná další vyjádření,“ sdělila mluvčí ERÚ Eva Jelínková.

Bývalý místopředseda ERÚ zdůraznil, že solární boom způsobil pokles cen fotovoltaických panelů, který výrazně zvýšil výnosnost investic do fotovoltaických elektráren. „Platná legislativa neumožnila ERÚ na tento vývoj reagovat, protože měl možnost snížit výkupní ceny pouze o pět procent ročně. Vedení ERÚ na krizovou situaci opakovaně a dlouhodobě upozorňovalo, ale toto omezení padlo až změnou zákona v roce 2010,“ uvedl Němeček. 

Úřad reagoval na pokles cen solárních panelů pozdě, tvrdí audit

Současné vedení ERÚ pod vedením Aleny Vitáskové si nechalo zpracovat audit o činnosti úřadu v letech 2005 až 2011. Audit, který ERÚ zveřejnil ve čtvrtek na svých internetových stránkách, došel k závěru, že úřad stanovil výkupní ceny fotovoltaické elektřiny nad rámec zákona a že pozdě reagoval na pokles cen solárních panelů. Vitásková v lednu na základě výsledků auditu podala podnět státnímu zastupitelství, aby prověřilo, zda nedošlo ke zneužití pravomoci úřední osoby. 

„Není pravdou, že by Energetický regulační úřad v letech 2005 až 2011 nastavil způsob výpočtu výkupních cen nad rámec zákona,“ uvedl však Němeček. Podle něj musel ERÚ podle zákona stanovit takové výkupní ceny, aby zajistil podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě elektřiny ve výši osm procent v roce 2010. „Stanovené výkupní ceny tedy musely těmto investorům zajistit návratnost investic včetně přiměřeného zisku, jinak by celý mechanismus nemohl reálně zafungovat,“ uvedl Němeček. 

Bývalý místopředseda ERÚ se také ohradil proti tvrzení, že pro postup stanovení výkupních cen elektřiny z obnovitelných zdrojů neexistovala interní pravidla. „Postup, včetně termínů a definování formy výstupů pro poradu vedení byl pro každý kalendářní rok na počátku roku schválen poradou vedení a dále podle něj bylo postupováno. Zpracované výstupy byly řádně evidovány,“ uvedl.

Vydáno pod