Vláda chce pomoci nájemcům s převody družstevních bytů

Praha - Vláda dnes poslala do Poslanecké sněmovny novelu zákona o vlastnictví bytů. Ta by měla zjednodušit převod družstevních bytových jednotek do osobního vlastnictví. Přestože má návrh pomoci nájemníkům, kteří se stali obětí managementu družstva, není jasné, zda jej poslanci schválí. Kritizuje ji totiž nejen opoziční ČSSD, ale i Svaz českých a moravských bytových družstev.

Podle staré legislativní úpravy mohla družstva vyhovět pouze těm zájemcům o převod, kteří o něj požádlai nejpozději v roce 1995. Na žádosti, které obdržela později, nemusela reagovat. S komplikacemi se potýkají ale i lidé, kteří zákonem stanovenou lhůtu dodrželi. Řadě z nich se dodnes byt do osobního vlastnictví získat nepodařilo. Zbytečným průtahům chce návrh poslance Oldřicha Vojíře (ODS) zabránit. Družstvo, které neposkytne svému členovi potřebnou součinnost při převodu jeho podílu do osobního vlastnictví, může být penalizováno.

Chytaná novela by měla umožnit nespokojeným členům z uskupení vystoupit. Družstvo by dostalo zpátky byt a vystoupivšímu by muselo zaplatit vypořádací podíl, který by zhruba odpovídal tržní ceně bytové jednotky. Poslanci ČSSD se však obávají, že by schválení úpravy vedlo k masivnímu krachu družstev a následnému vyvlastnění jimi spravovaných domů.

Ke kritice se připojil také Svaz českých a moravských družstev. Podle jeho předsedy Víta Vaníčka není nová právní úprava nutná: „Většina stávajících družstev – alespoň těch, co jsou členy našeho svazu – liberalizovala převody bytů do vlastnictví i u těch osob, které nepožádali. My na svazu neregistrujeme ani jednu stížnost.“ Poslanec Vojíř ale oponuje: „V roce 2010 nastane promlčecí lhůta a ten majetek už zůstane družstvu jako takové právnické osobě.“ Právě tomu má nová právní úprava zabránit. V ČR je totiž nyní celkem 800 tisíc družstevních bytů, z nichž je do osobního vlastnictví převedeno pouze 350 tisíc.

I přes nízký počet převedených bytových jednotek trvá Vaníček na svém, že novela není potřebná. Zákony podle něj již nyní dávají družstevníkům dostatečný prostor pro vystoupení. Například obchodní zákoník umožňuje převedení podílu na jinou osobu, která původnímu členu družstva hodnotu bytu vypořádá.

Vydáno pod