Vítek přihlásil do insolvence další dluh Sazky

Praha – Podnikatel Radovan Vítek přihlásil prostřednictvím své kyperské firmy Sidereus pohledávku ve výši 413 milionů do insolvenčního řízení se společností Sazka. Městský soud v Praze dostal od další Vítkovy firmy Moranda návrh na zahájení insolvenčního řízení se Sazkou 17. ledna. Největší tuzemská loterijní společnost dluží Vítkovým firmám až 1,5 miliardy.

Věřitelem Sazky je podle návrhu na zahájení insolvenčního řízení také právě společnost Sidereus Holdings Limited. Vítek tím chtěl zajistit, že Sazka má více než jednoho věřitele, což je podmínka pro vyhlášení úpadku. Pohledávku tvoří jistina 400 milionů korun, kterou Vítek koupil od Raiffeisenbank, a 13 milionů jako úrok z úvěru a prodlení.

Sazka musí do 20 dnů ode dne doručení usnesení o zahájení řízení poslat soudu svoje vyjádření k Vítkově návrhu. Musí také předložit celý seznam majetku včetně dlužníků a věřitelů i seznam svých zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Vítek skoupil pohledávky za Sazkou v hodnotě 1,5 miliardy korun. Sazka ale jeho pohledávky neuznává a tvrdí, že není v insolvenční situaci. Předseda představenstva a šéf Sazky Aleš Hušák uvedl, že loterijní firma se bude návrhu bránit všemi právními prostředky.

Podle Vítka se ale Sazka v insolvenční situaci jednoznačně nachází, protože je předlužená a její celkové závazky přesahují deset miliard korun. Vlastní jmění Sazky má podle Vítka zápornou hodnotu. Řešením je restrukturalizace firmy, při níž by Sazka vydala nové akcie v objemu deseti miliard korun. Vítek počítá i s odstraněním nynějších akcionářů Sazky, kteří firmu podle něj do potíží přivedli.

Vydáno pod