Verheugen: Lisabonská strategie bude pokračovat i po roce 2010

Praha - Takzvaná Lisabonská strategie, která má z Evropské unie udělat nejvíce konkurenceschopnou ekonomiku světa, bude v upravené podobě pokračovat i po svém plánovaném konci v roce 2010. Na dnešní tiskové konferenci zástupců členských států EU zodpovědných za tuto strategii to uvedl evropský komisař Günter Verheugen. Diskuze o pokračování se zatím vedou na neformální úrovni, konečné rozhodnutí padne pravděpodobně na jaře 2010.

Strategii schválily členské státy unie v Lisabonu na jaře roku 2000 s desetiletým časovým horizontem do roku 2010. Jejím hlavním smyslem je podpora ekonomického růstu a konkurenceschopnosti EU ve vztahu ke Spojeným státům, ale i Číně nebo Indii. V rámci Lisabonské strategie měla sedmadvacítka odstranit své dlouhodobé slabiny brzdící ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost. To se však unii zatím v plné míře nepodařilo.

„Cílem je, aby Evropa byla hlavní světovou ekonomikou,“ připomněl dnes Verheugen. EU se podle něj musí poučit z předchozích deseti let fungování strategie. Její upravená verze by tak například měla zdůraznit koordinaci požadovaných strukturálních reforem. Dalším důležitým bodem by mělo být stanovení strategických zájmů Evropy, jejich cílem by bylo zajištění spravedlivých podmínek a férové hospodářské soutěže na celém světě.

Günter Verheugen, místopředseda Evropské komise:

„Je nutné zlepšit kvalifikaci a zaměstnatelnost pracovníků. Chceme-li dosáhnout svého cíle a zajistit, aby Evropa byla hlavní světovou ekonomikou, tak k tomu potřebujeme lidi, kteří budou odhodláni zvyšovat svoji kvalifikaci.“

Komisař také upozornil, že v případě pokračování Lisabonské strategie se nezmění její základ. „I když vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, nevzniknou další kompetence Evropské komise v hospodářské oblasti,“ uvedl.

Lisabonská strategie nebo Lisabonská smlouva?

V souvislosti se současnou krizí a krátkodobými opatřeními evropských zemí v boji proti krizi upozornil místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra, že tyto kroky nesmí narušit dlouhodobé strukturální reformy obsažené v Lisabonské strategii. Zároveň dodal, že navrhl, aby do budoucna strategie získala více atraktivní název, který by se nepletl s Lisabonskou smlouvou.

Vydáno pod