Veřejná správa je na přechod na nový systém připravena

Praha – Od nového roku nás čekají četné změny na poli sociální politiky. Výplata sociálních dávek se přesouvá na úřady práce, přičemž klient může přijít na kterýkoliv z nich. Pod úřady práce se přesune i veřejná služba. Stát má těmito kroky ušetřit 800 milionů korun. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek dnes na tiskové konferenci popisoval připravenost resortu a stav jednání o sociálních kartách.

Od 1. ledna 2012 přecházejí dosavadní agendy ve výplatě hmotné nouze a výplatě dávek osobám se zdravotním postižením na úřady práce z pověřených obecních úřadů a z obecních úřadů s rozšířenou působností. Změna umožní velmi výrazně zefektivnit agendu. Ministerstvo počítá s úsporou více než tři čtvrtě miliardy korun, která souvisí se sjednocením výplatního místa. Část uspořených prostředků bude využita na posílení terénní sociální práce v obcích.

Úředníci o práci nepřijdou

V tuto chvíli je již jmenovitě jasné, kteří pracovníci budou přecházet z obecních úřadů na úřady práce. Pracovní poměr přechází na jiného zaměstnavatele bez ztráty výhod. Celkem přechází k 1. lednu na úřady práce 1 600 zaměstnanců obcí. Drábek uvedl, že byla provedena řada prezenčních a e-learningových školení. Ke všem oblastem jsou vypracovány e-learningové kurzy. „Chci zdůraznit, že na všech 420 pracovištích úřadů práce bude klient od 1. ledna obsloužen v celé šíři agendy na kterémkoliv kontaktním pracovišti úřadu práce. Je to výrazný příspěvek dostupnosti služeb veřejné správy,“ ujistil Drábek. 

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:

„Znovu zdůrazňuji, že přiznané a již vyplácené dávky budou vypláceny na dosavadním systému, nově přiznané dávky budou vypláceny novým systémem. Z toho je vidět, že nějaké riziko nevyplacení dávek po novém roce je pouze spekulací.“

Veřejná služba
Zdroj: ISIFA/VLP/Jana Hnojská

Veřejnou službu bude možné vykonávat i u policie

Oblast veřejné služby organizačně přechází pod úřady práce, tak aby obce byly zbaveny administrativní zátěže. Cílem je, aby veřejná služba byla provozována i v těch obcích, které ji doposud neposkytovaly, protože to pro ně znamenalo nadměrné náklady navíc. Smlouvy jsou uzavřeny ve 453 obcích, kde může veřejná služba bez problému pokračovat i po novém roce. S dalšími 870 subjekty jsou smlouvy rozjednány. Od nového roku se veřejná služba týká nejenom obcí, ale i policie, škol, nemocnic a dalších veřejných institucí, kde by se dlouhodobě nezaměstnaní mohli uplatnit.

Ministr prohlásil, že je slušný člověk

Jaromír Drábek na konferenci vyloučil jakékoliv spekulace a obvinění týkající se jeho osoby. „S plnou vážností prohlašuji, že nejsem vlastníkem žádných akcií, žádných cenných papírů, nejsem účastníkem žádných smluv, ani nynějších ani budoucích, které by jakkoliv souvisely s jakoukoliv podnikatelskou činností,“ zdůraznil.

Jednání o sociální kartě se protahují

Ministerstvo práce zatím neuzavřelo smlouvu na sociální karty, na které se mají v příštím roce sociální dávky začít vyplácet. Pokud se na kontraktu s Českou spořitelnou nedohodne, má resort varianty řešení. Buď začne vyjednávat s firmou, která v tendru skončila jako druhá, nebo výběr zruší a vypíše znovu. Vyplácení dávek není dle Drábka ohroženo.

Zavedení plastikových kartiček, které mají sloužit jako průkazy pro příjemce peněz od státu a mají na ně putovat dávky, zbrzdil antimonopolní úřad, který od září posuzoval tendr na výběr provozovatele, v němž zvítězila Česká spořitelna před společným návrhem ČSOB a Poštovní spořitelny. Minulý týden rozhodl, že soutěž byla podle pravidel. Drábek by chtěl uzavřít smlouvu do konce prosince, aby se karty začaly na konci prvního čtvrtletí vydávat.

Do soutěže na karty se kromě České spořitelny a ČSOB s Poštovní spořitelnou přihlásila i Komerční banka. Její návrh podle zprávy komise nesplnil všechny podmínky a nebyl do soutěže zařazen. Česká spořitelna získala 95,4 bodu, ČSOB s Poštovní spořitelnou 65,17 bodu. Česká spořitelna nabídla podle hodnotící zprávy 1 288 bankomatů a 25 106 platebních terminálů. Za vydání nové karty za poškozenou, ukradenou či ztracenou by se platilo 240 korun a za vygenerování PIN pak 100 korun. Každý další výběr z bankomatu by příjemce stál šest korun, stejně jako bezhotovostní platba. ČSOB s Poštovní spořitelnou chtěly zajistit 811 bankomatů a 19 250 platebních terminálů. Náhradní karta by vyšla na 200 korun a PIN na 30 korun, další výběr z bankomatu pak na 35 korun a bezhotovostní převod přes bankomat na 19 korun.

Jaromír Drábek na tiskové konferenci (zdroj: ČT24)