V Německu se po čtrnácti letech zastavil růst zaměstnanosti

Pandemie nemoci covid-19 minulý rok v Německu zastavila po více než čtrnácti letech růst zaměstnanosti. Loni bylo v Německu výdělečně činných o 477 tisíc lidí méně než v roce 2019, uvedl v předběžném propočtu statistický úřad. Podle analytiků ale koronavirus jen urychlil očekávaný vývoj, neboť potenciál zaměstnanosti se kvůli demografickým změnám snižuje.

V Německu, které má zhruba 83 milionů obyvatel, v loňském roce pracovalo v průměru 44,8 milionu lidí. To bylo o 1,1 procenta méně než v roce předchozím. Ve srovnání s rokem 2018 to bylo o 76 tisíc lidí méně, respektive o 0,2 procenta.

V Německu se podíl výdělečně činných lidí zvyšoval nepřetržitě od roku 2007 a růst země vykázala i v letech 2008 a 2009 za celosvětové hospodářské a finanční krize. Ještě v roce 2019 růst počtu výdělečně činných dosáhl 0,9 procenta.

Analytici nicméně očekávali brzké zastavení tohoto nárůstu, neboť potenciál zaměstnanosti se z demografických důvodů přiblížil svým limitům. Demografické změny se doposud dařilo kompenzovat vyšší zaměstnaností německého obyvatelstva a také příchodem zahraničních pracovních sil.

Nejvíc lidí ubylo ve službách

Největší propad v loňském roce vykázaly služby, kde počet výdělečně činných klesl o 281 tisíc, respektive o 0,8 procenta. Ve službách byla nejvíce zasažena odvětví obchodu, dopravy a pohostinství, která přišla o 207 tisíc výdělečně činných lidí, naopak růst o 153 tisíc pozic vykázalo zdravotnictví, vychovatelství a veřejné služby. Celkem ve službách loni pracovalo asi 33,5 milionu lidí.

Počet lidí bez výdělečné činnosti v Německu podle mezinárodně srovnatelných měřítek loni proti předchozímu roku vzrostl o 474 tisíc na 1,85 milionu. Počet zaměstnatelných lidí, což je součet výdělečně činných a nezaměstnaných, ve stejném časovém období vzrostl o 42 tisíc na 46,5 milionu, což odpovídá růstu o 0,1 procenta.