V národní ekonomické radě usedne hradní kancléř Weigl

Lány - V národní ekonomické radě, která má připravit opatření proti případným dopadům krize, by měl usednout i vedoucí prezidentovy kanceláře Jiří Weigl. Národní ekonomická rada bude gescí premiéra Topolánka. V politickém boji proti zpomalení české ekonomiky se dokonce uvažovalo i o zřízení nového vládního křesla, vicepremiéra pro ekonomiku. Místo toho Topolánek bude klást větší důraz své vlastní agendy právě na oživení ekonomiky. Národní ekonomická rada tak bude jeho poradním orgánem.

„Pana prezidenta jsem oslovil s žádostí o účast v národní ekonomické radě a po vzájemné dohodě jsme se rozhodli jmenovat prvním členem rady Jiřího Weigla,“ uvedl Topolánek. „Oficiální představení celého týmu provedu ve čtvrtek,“ prohlásil. „Rada bude více než sedmičlenná, oslovení signalizují aktivní účast na projektu,“ prozradil zatím Topolánek. Podle informací serveru novinky.cz je dalším osloveným, který se zároveň nebrání účasti v radě, bývalý ministr financí Jiří Rusnok.

Niedermayer: Rada by měla být raději apolitická

Komentář Luďka Niedrmayera (zdroj: ČT24)

Nad formou politického kočírování ekonomiky v roce 2009 se ve Studiu ČT24 zamýšlel viceguvernér české národní banky Luděk Niedermayer. Ještě závěrem loňského roku se jakožto politickým backgroundem boje s ekonomickou krizí uvažovalo o vicepremiérovi pro ekonomiku. Nakonec ale veřejnou debatu ovládlo přesvědčení, že vhodnějším institutem pro cestu z krize ven bude poradní sbor premiéra.

Proti vicepremiérovi hovořila očekávaná slabá politická pozice vůči ostatním členům vlády. „Člověk bez mocenského aparátu a bez zodpovědnosti v podobě připravovaných zákonů by neměl šanci postavit se účinně za své názory. I to pozici činí ne tolik atraktivní,“ myslí si Niedermayer a naráží na skutečnost, že připravovanou pozici odmítlo hned několik oslovených. Daleko vhodnější by byl politicky neutrální think tank, který by dodával premiérovy fundované analytické podklady. „Zatím to ale vypadá, že spíše budou osloveni zástupci politických stran,“ nelíbí se Niedermayerovi. Vzniká tak národní ekonomická rada.

Program rady je podle Niedermayera evidentní. „Panuje shoda na tom, že krize přišla zvenčí, není to primárně náš problém, a proto by se mělo s veřejnými prostředky v protiproudu krizi vynakládat obezřetně,“ upozorňuje. Kroky a doporučení rady musí jít podle něj ve směru flexibility ekonomiky, snížení administrativní náročnosti podnikání. Opatření by měla směřovat ke snižování ceny práce a podpoře investic. Prý by pomohly například incentivy v oblasti novelizace odpisových režimů.