V EU se vyhazuje až 50 procent potravin, Brusel volá po omezení plýtvání

Štrasburk - V domácnostech, supermarketech a restauracích zemí sedmadvacítky se podle odhadů Evropské komise vyhazuje až 50 procent nezávadných potravin. Evropský parlament proto dnes přijal usnesení, v němž navrhuje opatření na omezení plýtvání a vyzývá Evropskou komisi a radu, aby vyhlásily rok 2013 Evropským rokem boje proti plýtvání potravinami.

Komise odhaduje, že pokud se proti plýtvání nezakročí, vzroste do roku 2020 potravinový odpad v unijních zemích na 126 milionů tun ze současných 89 milionů, což je přibližně 179 kilogramů na obyvatele. Skutečné množství vyhozených potravin je přitom ještě vyšší, protože odhad nebere v potaz například plýtvání v zemědělství na úrovni produkce.

Evropský parlament, podle něhož zbytečné vyhazování potravin představuje nejen ekonomický, ale také etický problém, proto dnes komisi vyzval, aby navrhla opatření, díky nimž se plýtvání potravinami sníží na polovinu do roku 2025. Konkrétní cíle pro jednotlivé země by podle představ parlamentu měly být vypracovány do roku 2014.

S plýtváním je třeba bojovat

Podle evropských zákonodárců je nutné omezit plýtvání v celém potravinovém řetězci od zemědělce až ke spotřebiteli. Příkladem by přitom podle poslanců měly jít unijní instituce, v nichž mají být přijata nutná opatření, aby se snížilo velké množství potravin, které se ve zdejších jídelnách každý den vyhazuje.

Europoslanci dále navrhují například zavedení ekonomických pobídek směřujících k omezení plýtvání, podporu kampaní, které budou veřejnost informovat o jeho důsledcích, nebo změnu pravidel pro veřejné zakázky tak, aby zvýhodňovala dodavatele, kteří přerozdělují zbytky jídla potřebným občanům.

Z popelnice do lednice / Taste The Waste
Zdroj: ČT24/Stránky festivalu AlimenTerre

Poc: Kdyby EU neplýtvala, nemusel by být na světě hlad

Zatímco řada Evropanů jídlem plýtvá, je na světě zhruba miliarda lidí, kteří trpí podvýživou. Není to přitom jen problém Afriky nebo Asie, ale i Evropy. V Evropské unii žije 79 milionů osob pod hranicí chudoby a 16 milionů takových občanů dostalo prostřednictvím dobročinných organizací potravinovou pomoc. Podle dřívějšího vyjádření Pavla Poce, člena výboru pro životní prostředí (ČSSD), by potraviny, které se v EU bez užitku vyhodí, dokázaly bezpečně nasytit všechny hladovějící na světě.