V Česku se prodávají hračky poškozující sluch dětí

Praha - Na českém trhu se prodávají dětské telefony z Číny, které mohou kvůli vysoké hlučnosti porušit sluch našich nejmenších. Plastové telefonní přístroje překračují maximální povolenou hladinu akustického tlaku až o 20 procent. Česká obchodní inspekce, která nebezpečné hračky na trhu objevila, zakáže jejich prodej.

Nebezpečné telefony nesou jméno PHONE NEW STYLE a prodávají se v balení po dvou kusech. Stejně nebezpečná jako zmíněné telefony je i sada hraček BENIGN GIRL - SUPER TELEPHONE. Oba výrobky pocházejí z Číny. Kdo přesně hračky dováží a distribuuje na území České republiky, inspekce zatím zjišťuje. Překvapivé je, že na obalu nebezpečných výrobků je uvedeno označení CE, které budí ve spotřebitelích přesvědčení, že výrobek splňuje evropské bezpečnostní standardy.

„Při používání telefonů hrozí, že při telefonování, kdy jsou sluchátka přiložena k uchu, může stisknutím libovolného tlačítka na základně telefonu dojít k aktivaci funkce vyzvánění, a tím k velmi silnému akustickému tlaku na ucho dítěte používajícího protější aparát,“ popsala nebezpečí ukryté v čínských telefonech ve své zprávě Česká obchodní inspekce.