V Česku roste zájem o vytápění biomasou

Praha – Češi v uplynulých deseti letech projevili větší zájem o vytápění biomasou – zejména dřevěnými pelety i samotným dřevem. Podíl uhlí jako tradičního topiva postupně klesá, jak uvedl ředitel sekce produkčních statistik Českého statistického úřadu (ČSÚ) Josef Vlášek. Celkově ubylo také spotřeby zemního plynu. Opětovný růst spotřeby u podniků i domácností zaznamenali čeští plynaři až v loňském roce kvůli dlouhé zimě, a sice o deset procent. Vyplývá to z hospodářských výsledků za období let 2000 až 2009, které dnes ČSÚ zveřejnil.

„Co se týče způsobu vytápění, klesá podíl uhlí v topení a vracejí se některé zdroje na bázi biomasy, například pelety. Dále se rozšiřuje vytápění pomocí tepelných čerpadel. Podrobnější údaje však očekáváme ze sčítání lidu, domů a bytů,“ uvedl Vlášek. Za úbytek spotřeby uhlí může hlavně ekonomická krize i limity těžby. V roce 2009 bylo vytěženo 45 milionů tun hnědého uhlí, v roce 2008 to bylo přes 47 milionů tun. Spotřeba hnědého uhlí mezi roky 2000 a 2009 klesla o zhruba deset procent.

Tuzemské hospodářství mezi roky 2000 a 2009 zaznamenalo pokles podílu tuhých paliv z 54 procent na 46 procent. Podíl kapalných paliv vzrostl o čtyři procenta, naopak podíl plynných paliv poklesl o tři procenta. „Spotřeba zemního plynu v minulém období stagnovala. V roce 2010 jsme však díky mrazivému prosinci zaznamenali mírné oživení,“ dodal Vlášek.

Výroba elektrické energie se v Česku v roce 2009 oproti roku 2000 zvýšila o dvanáct procent. Rozhodujícími zdroji jsou parní a jaderné elektrárny. Podíl parních elektráren na celkové hrubé výrobě elektřiny však od roku 2000 klesl z 78,3 procenta na 62,8 procenta v roce 2009. Naopak podíl jaderných elektráren vzrostl z 18,5 procenta na 33 procent. Na obnovitelné zdroje připadá 5 procent.

Značná část vyrobené elektřiny byla také v minulých letech vyvážena do zahraničí. Například v roce 2003 činil čistý vývoz téměř dvacet procent celkové hrubé výroby. „S rostoucí výrobou bude ale vývoz v příštích letech klesat,“ uvedl vrchní ředitel sekce produkčních statistik ČSÚ Josef Vlášek. Vyšší produkci elektřiny by mělo v budoucnu zajistit například rozšíření jaderné elektrárny Temelín.

Větrná elektrárna s transformátorem
Zdroj: ČT24
Vydáno pod