Už jste z daní odečetli všechny slevy? Přesvědčte se!

Praha - Pokud jste už odečetli od svého daňového základu všechny odečitatelné položky, na které jste měli nárok, a vypočetli patnáctiprocentní daň, přichází přímo snižování konečné daně. Nyní totiž nastal čas uplatnit slevy na dani. Ty se týkají každého z nás. Platíte-li tedy daně, rovnou si odečtěte 24 840 korun. Další zvýhodnění potom čeká studenty, zdravotně postižené nebo každého, kdo má děti, o které se stará.

Sleva na poplatníka

Každý, kdo platí daně, si může z částky, kterou by měl odevzdat finančnímu úřadu odečíst 24 840 korun. Přitom tady neexistuje omezení. Částku si například z daně může odečíst i starobní důchodce, který si přivydělává. Poplatník dokonce nemusí ani vydělávat celý rok, stejně má nárok na celý odpočet.

Sleva na dítě

Pokud s vámi v domácnosti žije dítě, které je nezletilé a ještě chodí do školy, nebo je mu méně než 26 let a soustavně se připravuje na budoucí povolání, daň si můžete snížit o dalších 11 604 korun. Sleva se přitom uplatňuje na každé dítě. Do 26 let věku dítěte můžete slevu uplatnit, i v případě, že dítě nemůže studovat ze zdravotních důvodů. Pokud je dítě zdravotně postižené, máte nárok si odečíst dvojnásobek, tedy 23 208 korun ročně.

Existují ale další podmínky. Dítě musí být buď vaše, osvojené, v náhradní péči, nebo druhého z manželů. Na slevu mají nárok i prarodiče, pokud rodiče nemají příjmy, ze kterých by takovou slevu mohli uplatnit. Slevu ale nemůžete uplatnit, například pokud má dítě vaše družka. Zvýhodnění vám naopak zůstává i v případě, že například dítě studuje, a tedy i bydlí v jiném městě.

Abyste si mohli odečíst celou částku, je třeba podmínky splňovat po všech dvanáct měsíců roku. Pokud podmínky pro uplatnění slevy trvají pouze část roku, máte právo na snížení daně o dvanáctinu částky – tedy 967 korun, respektive 1934 na postižené dítě za každý měsíc, kdy podmínky platily. Podmínky přitom musíte splňovat vždy na počátku měsíce, nebo se v daném měsíci dítě musí narodit.

Sleva na manželku či manžela

Slevu na manžela či manželku ve výši 24 840 korun si ročně může odečíst každý, kdo žije s touto osobou v jedné domácnosti. Sleva však neplatí pro druhy. Vlastní příjem manželky či manžela za rok 2010 navíc nesmí zároveň přesáhnout 68 tisíc korun. Dvojnásobnou částku – tedy 49 680 korun si potom od svých daní odečtou poplatníci, jejichž manžel či manželka je držitelem průkazu ZTP/P.

Podmínka 68 tisíc korun ročně:

Do příjmů manžela/manželky se počítají:

  • Veškeré výdělky
  • Podpora v nezaměstnanosti
  • Nemocenská
  • Mateřská
  • Invalidní i starobní důchod
  • Příjmy z prodeje nemovitostí, které nepatří do společného jmění manželů
  • Dědictví

Do příjmů se naopak nepočítají přídavky na dítě, porodné, příplatky, příspěvek na bydlení a školní pomůcky, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, pohřebné ani příspěvek na péči o blízkou nebo jinou osobu a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání. Pokud navíc máte majetek ve společném jmění, nezahrnuje se do tohoto příjmu ani částka, která plyne druhému z manželů, nebo částka, kterou druhý manžel daní.

Pro odečtení slevy v plné výši musejí podmínky trvat po celý rok, pokud jste se tedy vzali až v průběhu roku, nebo naopak společná domácnost v průběhu roku zanikla, můžete uplatnit jen poměrnou částku – tedy 2070 korun měsíčně. Rozhodující je přitom stav k prvnímu dni v měsíci – pokud podmínky platí k tomuto dni, máte nárok na slevu v tomto měsíci.

Sleva na zdravotně postižené

Na slevu 2520 korun ročně má nárok osoba, která v roce 2010 pobírala invalidní důchod pro invaliditu 1. nebo 2. stupně. Ti, co pobírali invalidní důchod pro invaliditu stupně třetího, mají nárok na dvojnásobnou slevu, tedy 5040 korun. Držitel průkazu ZTP/P si pak daň sníží o 16 140 korun. Pokud invalidita netrvala po celý rok, sleva se uplatní v poměrné části na každý měsíc (dvanáctina z částky, která by se odečetla za celý rok), na jehož počátku byly splněny výše uvedené podmínky.

Sleva na studenta

Na slevu mají nárok i studenti na státem uznané škole do věku 26 let, respektive 28 let, jde-li o prezenční doktorské studium. Studenti si od daně odečítají 4020 korun ročně. Nárok na slevu však nemá ten, kdo studuje střední školu dálkovou, distanční, kombinovanou nebo večerní formou. Pokud opět student studoval jen část roku, uplatní poměrnou slevu na každý měsíc, na jehož počátku plnil podmínky. Měsíčně tak odečte 335 korun.

Dostali jste se do minusu?

Pokud jste se při výpočtu daní dostali do minusu, nezoufejte – naopak. Znamená to, že buď nezaplatíte finančnímu úřadu ani korunu, nebo vám naopak ještě něco vrátí. Na vyplacení takzvaného daňového bonusu (tedy částky, která vám vyšla záporně) máte nárok, pokud jste se do minusu dostali díky odpočtu daňového zvýhodnění na děti. Minimálně takto můžete od státu získat stovku, maximálně 52 200 korun ročně. Zároveň ale musí platit, že jste za rok 2010 vydělali alespoň šestinásobek minimální mzdy, tedy 48 tisíc korun. Do příjmů se potom počítají příjmy z podnikání, pronájmu nebo kapitálového majetku. Naopak podpora v nezaměstnanosti se nepočítá.

Vyplnit daňové přiznání a potřebné přehledy není nijak jednoduché. Do daní kromě příjmů vstupují například paušály. Na tato témata i na to, jak konkrétně růžový formulář i potřebné přehledy vyplnit, se zaměříme v dalších dílech našeho speciálu, které si budete moci přečíst vždy v úterý v rubrice Daňové přiznání. Vaše dotazy k daňové problematice nám můžete posílat prostřednictvím formuláře v Poradně portálu ČT24. V průběhu března pro vás přichystáme také chat s odborníkem na daňovou problematiku.