ÚOHS nesouhlasí s plánem převést část svých pravomocí na policii

Brno - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nesouhlasí s podobou navrhovaného zákona o trestní odpovědnosti firem, který má omezit pravomoci úřadu. Například kartely by tak v budoucnu nevyšetřoval antimonopolní úřad, ale policie. Té by obdobně mohly připadnout i veřejné zakázky velkých státních firem jako ČEZ nebo České dráhy. Zástupci antimonopolního úřadu namítají, že vymáhání kontroly nebo soutěžního práva bude s novým zákonem méně efektivní.

Český antimonopolní úřad se ochranou hospodářské soutěže zabývá 20 let, veřejné zakázky posuzuje od roku 1995. „Jakožto specializovaný orgán státní správy, který má v současné době pro tyto oblasti výhradní pravomoc, disponujeme odborným zázemím, erudovanými pracovníky, dlouholetou praxí, metodikami a nástroji, jež jsou pro jakýkoliv jiný orgán státní správy v tuto chvíli nedosažitelné,“ uvedl Rafaj.

Podle něj by rozdělení pravomocí mezi několik odpovědných orgánů vedlo, zejména v počátku, k podstatnému snížení kvality dosahovaných výsledků, především vzhledem k nedostatku odborného personálu a zkušeností u policie. ÚOHS dále na rozdíl od policie může vydávat předběžné opatření zakazující uzavření smlouvy či nápravná opatření, zejména zrušení některých úkonů zadavatele nebo vyslovení zákazu plnění smlouvy.

Z oblasti hospodářské soutěže by ÚOHS v případě schválení návrhu dál řešil pouze zneužívání dominantního postavení firem, jejich fúze, chování komor a asociací a významnou tržní sílu. „Došlo by tak k umělému a neúčelnému rozdělení úzce souvisejících segmentů soutěžního práva,“ uvedl Rafaj. Ještě složitější by byla podle něj situace u zakázek. ÚOHS by řešil jednání státních orgánů a územně samosprávných celků, zatímco zakázky sektorových zadavatelů, kterým je například ČEZ, a dotovaných zadavatelů by spadaly pod pravomoc policie.