Unie prý při boji s klimatickými změnami podvádí

Brusel - Závazek Evropské unie, že do roku 2020 sníží objem emisí skleníkových plynů o pětinu, je ve skutečnosti podvod. Tvrdí to Stefan Singer, šéf odboru pro energetickou politiku Světového fondu na ochranu přírody (WWF). Reálné snížení emisí stojících mimo jiné za globálním oteplováním bude prý podle jeho výpočtů daleko nižší než unijní závazek a bude se pohybovat kolem čtyř až pěti procent. Singerovu interpretaci umožňuje skutečnost, že Evropská unie vychází při svých výpočtech z roku 1990 a závazek tak obsahuje již učiněný pokrok, zatímco zástupce WWF hovoří o snížení emisí, které se teprve v unii odehraje.

Unijní závazek zahrnuje mimo jiné snížení emisí, které nemá nic společného s bojem proti klimatickým změnám, ale je v podstatě dílem náhody. Souvisí totiž s útlumem průmyslové výroby, který byl důsledkem ekonomického vývoje, nikoli ekologických záměrů. Další podstatná část snížení emisí se zase odehraje za hranicemi EU, přestože je unie díky zvláštnímu mechanismu zahrne do vlastního závazku.

Stefan Singer, Světový fond na ochranu přírody:

„Porovnali jsme ambice Evropské unie s realitou. Pětinové snížení objemu emisí skleníkových plynů do roku 2020 ve srovnání s rokem 1990 bude ve skutečnosti představovat snížení o čtyři až pět procent (uvnitř Evropské unie od letošního roku).“

Podle Singera hlavní trik spočívá v tom, že objem emisí, které představuje především oxid uhličitý pocházející z průmyslové výroby, ve skutečnosti EU již snížila o osm procent. To je však především zásluhou průmyslového útlumu ve státech na východě Evropy, které do konce 80. let spadaly do vlivu Sovětského svazu. Krach podniků však v drtivé většině případů nevyvolala jejich ekologická závadnost, ale jejich nekonkurenceschopnost.

Podle zástupce WWF tedy zbývá 12 procent. Tohoto cíle má ovšem být dosaženo prostřednictvím programu, který průmyslovým podnikům dovoluje, aby jim ke snížení emisí pomohly i takzvané zelené investice v rozvojových zemích. Pokud kupříkladu některý evropský průmyslový podnik postaví třeba solární elektrárnu v Africe, emise, které toto nové zařízení ušetří, si bude moci odečíst od celkového objemu vlastních emisí v Evropě.

Singer: Podstatná část boje se změnami klimatu se odehraje mimo Evropu 

Tento postup se má přitom na splnění unijního cíle po odečtení již učiněného pokroku podle šéfa odboru pro energetickou politiku WWF podílet zhruba 60 procenty. „V podstatě tento postup nepředstavuje problém, pokud by existoval ambiciózní domácí (v rámci EU) cíl a tento mechanismus byl jen doplňkem. Ale to není tento případ,“ uvedl Singer. Upozornil tak na skutečnost, že navzdory unijnímu závazku se podstatná část boje s klimatickými změnami odehraje mimo Evropu, přičemž unie není údajně takovým lídrem ve snižování emisí a investicích do zelené energie, za kterého se často vydává.

Singer upozorňuje, že Spojené státy a především Čína dělají v tomto ohledu daleko víc než Evropská unie. Obamova administrativa navrhuje stabilizaci emisí v USA v roce 2020 na úroveň roku 1990, což znamená zhruba devatenáctiprocentní pokles ve srovnání se současností. Asijská supervelmoc se pak zavázala k citelnému snížení energetické náročnosti svého průmyslu, a to až o třetinu mezi lety 2010 a 2020.