Úbytku pracovních míst může zabránit jen rychlá akce

Praha - V Praze se dnes konal evropský summit zaměstnanosti, který měl zhodnotit současnou pozici a dosavadní akce, které unie doposud podnikla, aby zabránila ztrátám pracovních míst tváří v tvář hospodářským otřesům. Účastníci se ale snažili identifikovat i další kroky, které by mohly boj s nezaměstnaností v Evropě zefektivnit. Shodli se na tom, že jednat se musí hned. Podporovat je podle závěrů summitu třeba rekvalifikace, vznik nových podniků či zkrácení pracovní doby. Zapomínat se ale nesmí ani na ty, kteří už v důsledku krize o práci přišli.

„Evropské aktivity v oblasti zaměstnanosti nezačínají ani nekončí dnešním summitem, ale dnešní summit představuje zásadní krok k lepší, koordinovanější akci v oblasti zaměstnanosti,“ vysvětlil význam dnešního setkání předseda Evropské komise José Manuel Barroso.

I přestože se summitu nezúčastnily všechny členské země, konal se pouze na úrovni takzvané sociální trojky, tedy ve složení současná, předcházející a následující předsednická země, komise a sociální partneři, některé oblasti, na které by se Evropská unie měla zaměřit, přesto vytyčil.

Brífink po summitu k zaměstnanosti (zdroj: ČT24)

„Přicházíme s evropskou iniciativou pro identifikování pracovních příležitostí a pro vytváření kvalifikací. V této oblasti přijdeme s inovativními přístupy, jak vytvářet nové podniky, poskytneme kapitál na rekvalifikace a snížíme daně novým podnikům,“ nastínil Barroso. Součástí boje EU proti nezaměstnanosti by mělo být také mimo jiné zkracování pracovní doby a následné využití volného času k rekvalifikaci.

José Manuel Barroso k boji s nezaměstnaností:

„Jestliže budeme jednat hned s vládami a se sociálními partnery, tak věříme, že můžeme zamezit dalším ztrátám pracovních míst a můžeme pomoci milionům občanům nalézt lepší zaměstnání.“

Důraz chce unie v podpoře zaměstnanosti klást především na malé a střední podniky, protože ty tvoří páteř evropského hospodářství. V Evropské unii totiž spadá do kategorie malých a středních podniků 99 procent firem, které v úhrnu zaměstnávají 67 procent všech pracujících.

Topolánek: Zachraňovat místa ano, ale nezadlužovat se kvůli tomu

„Zpracovali jsme plán, který nám umožní po zavedení určitých opatření vytvořit 3,5 milionu nových pracovních míst,“ řekl k závěrům summitu prezident Bussinesseurope Ernest-Antoine Seilliere. Topolánek, který už odpočítával poslední hodiny ve funkci premiéra, s tím souhlasil, ale nesmí to být na úkor nekontrolovaného nárůstu dluhů. Evropa se musí naučit čelit problémům i jinak.

„Upozorňoval jsem vždy na rizika života na dluh, jednou za nás ten účet někdo bude muset zaplatit,“ podtrhl Topolánek.

Odboráři: Reakce EU musí být ambiciózní

Pražského jednání o zaměstnanosti se zúčastnil také generální tajemník Evropské odborové organizace John Monks. Ten vyzvedl především důležitost spolupráce mezi jednotlivými zeměmi v oblasti zaměstnanosti, která má zabránit nárůstu protekcionismu, důležitá je ale podle něj především ráznost společné akce.

„Doufáme, že evropská reakce bude natolik ambiciózní, aby řešila takto rozsáhlý problém. Jestliže nebudeme dostatečně ambiciózní, tak ty náklady v následujících letech budou narůstat a nemůžeme si dovolit, abychom neuspěli,“ prohlásil Monks.

Proč byla schůzka jen v malém?

Schůzky k zaměstnanosti se měli původně zúčastnit lídři všech 27 států Evropské unie. Po námitkách některých zemí v čele s Francií, které se bály toho, aby v lidech nebudila přílišná očekávání, se nakonec konala na mnohem nižší úrovni.

Španělský premiér José Luis Zapatero, jehož země bude EU předsedat v první půli příštího roku, se zase ze summitu omluvil kvůli údajně nabité agendě. Diplomatické zdroje ale tvrdí, že nechce provokovat španělskou veřejnost. Nezaměstnanost ve Španělsku totiž možná zanedlouho zaútočí na hranici 20 procent a premiér nechce budit falešná očekávání, že je unie schopna problém uspokojivě vyřešit.

Generální tajemník Evropské odborové organizace John Monks na summitu k zaměstnanosti
Zdroj: ČT24
Vydáno pod