Svět potřebuje koordinovanou reakci na růst cen potravin

Washington - Svět podle Světové banky potřebuje koordinovanou reakci na rostoucí ceny potravin, kvůli nimž se zhoršuje jejich nedostatek, roste hlad a šíří se podvýživa. Krize světového trhu s potravinami vyžaduje pozornost politických představitelů každé země, protože vyšší ceny a jejich kolísání po nějakou dobu přetrvají.

„Potřebujeme novou dohodu pro světovou potravinářskou politiku,“ zdůraznil dnes prezident Světové banky Robert Zoellick. „Tato nová dohoda by se zaměřila nejen na hlad a podvýživu, přístup k potravinám a jejich zásobování, ale také na vzájemné vazby s energiemi, na výnosy, změnu klimatu, investice, opomíjení žen a dalších i na pružnost a růst ekonomiky,“ vysvětlil.          

Rychlý růst cen potravin zvyšuje podle Zoellicka potřebu uzavřít tzv. katarské kolo jednání o liberalizaci světového obchodu, které se táhne již několik let. Zmírnily by se tím deformace obchodu s potravinami a zemědělskými produkty způsobené dotacemi.         

Nepříznivé počasí v místech produkce a expanze poptávky po potravinách v rychle se rozvíjejících ekonomikách způsobily, že se ceny základních potravin od roku 2005 zvýšily o 80 procent. Cena rýže dosáhla minulý měsíc 19letého maxima, cena pšenice je nejvýše za 28 let a je dokonce téměř dvojnásobná proti průměru za posledních čtvrt století.      

Protesty proti drahým potravinám ve světě sílí a vlády na ně navíc reagují kontraproduktivní kontrolou cen a dovozu. Světová banka odhaduje, že 33 zemí čekají kvůli drahým potravinám a energiím nepokoje.

Vydáno pod