Svaz podnikatelů ve stavebnictví straší úbytkem až 116 tisíc míst

Praha - Z českého stavebnictví by mohlo do roku 2012 zmizet téměř 116 000 pracovních míst, tj. asi čtvrtina současného stavu. Počítá s tím nejhorší prognóza svazu podnikatelů ve stavebnictví. Podle tohoto scénáře by měl hrubý domácí produkt v letech 2010 až 2012 i nadále klesat, pokračovat by měla také úsporná opatření vlády. Takto nepříznivý scénář ale svaz zároveň pokládá za méně pravděpodobný.

Kromě katastrofické varianty vytvořil svaz také optimisticko-realistický scénář, který zároveň považuje za nejpravděpodobnější. V něm počítá během roku 2010 s počátkem stabilizace a s výkonem ekonomiky na letošní úrovni. Od roku 2011 by měl podle něj HDP růst o dvě až tři procenta. Z veřejných rozpočtů budou v tomto případě přidělovány přiměřené prostředky na investiční výstavbu, opravy a údržbu i za cenu vysokého rozpočtového schodku.

Tahounem stavebnictví zůstane dopravní infrastruktura

Rozhovor s Václavem Matyášem (zdroj: ČT24)

Přestože vláda silně seškrtala rozpočet ministerstva dopravy a přestože se mluví i zastavování celé řady projektů v této oblasti, zůstane budování dopravní infrastruktury tahounem rozvoje stavebnictví. „Jestli nebudou ohroženy z pohledu zpoždění investorské přípravy těch projektů, které by měly být předmětem realizace v příštím roce, tak v zásadě pro firmy v dopravní infrastruktuře by to nemělo znamenat nějaké dramatické následky, dopady do propouštění,“ podotkl v rozhovoru pro ČT24 prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václav Matyáš.